Archeologisch onderzoek in Kerkom onthult sporen van bewoning uit de 16de eeuw, de volle middeleeuwen, de Romeinse periode, de ijzertijd én het neolithicum. Daarmee beschikt het landelijke Kerkom onverwacht over een bijzonder rijk verleden.

Thema's

Archeologie

Afgelopen jaar leek het alsof er geen week voorbijging, of er dook wel een artikel over metaaldetectie of magneetvisserij in de pers op. Het was boeiend om te zien hoe deze hobby leeft bij de mensen, en hoe unieke vondsten, al dan niet archeologisch, steeds weer het brede publiek aanspreken. Jammer genoeg doken in die artikels af en toe wat fouten op, vooral omtrent de regels. 

Thema's

Archeologie

Het is een internationale trend om het maatschappelijke belang van erfgoed aan te tonen met cijfers, grafieken en statistieken. Het gegoochel met vastgoedprijzen, economische impactanalyses, … doet soms vergeten dat erfgoed om meer gaat dan de cijfers. Daarom schreven enkele beleidsmedewerkers deze blog. Ter inspiratie bij de start van de nieuwe beleidsperiode.

Thema's

Archeologie

Bouwkundig erfgoed

Landschappen

Zes maanden lang onderzocht een team archeologen van ons agentschap en Monument Vandekerckhove NV de middeleeuwse locatie van de leprozerie ‘Hooge Siecken’. Voor het eerst in Vlaanderen wordt een groot deel van zo’n domein opgegraven en krijgen we een beeld van de inrichting voor middeleeuwse ziekenzorg in een Vlaamse grootstad. Naast middeleeuwse resten zijn op de site ook resten van een 17de-eeuwse boerderij gevonden en sporen uit de Eerste Wereldoorlog.
Op zaterdag 21 september kan iedereen de site bezoeken. Daarna verdwijnen alle sporen voorgoed onder de grond.

Thema's

Archeologie

Archeologisch onderzoek in Halle leverde een interessante kijk op de stadsontwikkeling aan de oude stadsvesten. Archeologen van RAAP vonden er resten van een 19de-eeuwse brouwerij, funderingen uit de 18de eeuw, resten van de stadsvesten uit de 14de eeuw en sporen van laatmiddeleeuwse landwinning en stadsuitbreiding langs de Zenne. 

Thema's

Archeologie

Onderzoek