Cookiebeleid

Het agentschap Onroerend Erfgoed is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Al je vragen of opmerkingen kun je sturen per e-mail naar info@onroerenderfgoed.be of per post naar Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II-laan 15 bus 236, 1210 Brussel.

We vinden het belangrijk dat je altijd en overal onze online inhoud kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. We willen ook werken aan interactieve diensten en diensten op jouw maat. Op onze onlinediensten gebruiken we technieken om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna “cookies” genoemd. In dit cookiebeleid informeren we je welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder lichten we toe in welke mate jij als gebruiker het gebruik kunt controleren. We willen namelijk jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van onze onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op al onze onlinediensten: alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die het agentschap Onroerend Erfgoed aanbiedt en die toegang geven tot Onroerend Erfgoed inhoud.

Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om je te identificeren of om een band met je te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren daardoor als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies.

Het agentschap kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan onze diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante onlinediensten en gelden vanaf het moment dat we deze bekendmaken.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee het je browser kan herkennen tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die je bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kun je het gebruik van cookies op onze onlinediensten weigeren of beheren?

Je kunt de installatie van cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kunt op elk gewenst moment ook de al geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen.

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat je bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vind je een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die we op onze websites gebruiken.

Eigenaar van de cookie(s)

First party cookie

First party cookies zijn cookies die beheerd worden door het agentschap. Deze cookies zijn specifiek voor de bezochte of gebruikte online diensten of websites.

Derde partij cookie

Derde partij cookies zijn cookies die geplaatst en beheerd worden door een derde partij. Dit gebeurt tijdens jouw bezoek aan of gebruik van de websites. Derde partij cookies zorgen ervoor dat bepaalde informatie verstuurd wordt naar derde partijen als je onze websites bezoekt. Derde partijen verzamelen deze informatie zodat zij de werking van de websites kunnen begrijpen en verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door derde partijen, verwijzen wij je naar de website van de relevante derde partij, aangezien zij cookies zullen gebruiken in overeenstemming met hun eigen cookiebeleid. Het is belangrijk te noteren dat het beleid van een derde partij kan afwijken van het beleid van het agentschap.

Waarom worden cookies gebruikt?

Noodzakelijke cookies

Noodzakelijke of essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de websites. Wij adviseren daarom ook om deze cookies niet te deactiveren.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die de goede werking van de websites verzekeren. Voorbeelden waarvoor deze cookies kunnen worden gebruikt zijn:

 • onthouden van jouw logingegevens;
 • verzekeren van de veiligheid van jouw logingegevens;
 • verzekeren van de uniformiteit van de lay-out van de websites.

Prestatiecookies en analytische cookies

Op basis van deze cookies wordt er informatie verzameld over de manier waarop bezoekers de websites gebruiken, bijvoorbeeld  Google Analytics. We verzamelen deze informatie om de inhoud van onze websites te verbeteren, om die aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruik van de websites te bevorderen.

Sociale media cookies

De websites kunnen zogenaamde ingebedde elementen van andere derde partijen, zoals YouTube, Twitter en Google Analytics, implementeren. Deze worden gebruikt om sociale media te integreren op onze websites via plug-ins.

Andere cookies

Andere cookies zijn die cookies die niet behoren tot een van de hierboven vernoemde categorieën van cookies. Bijvoorbeeld cookies die worden gebruikt om een webanalyse uit te voeren voor optimalisatie van de websites.

Gebruikte cookies

Sticky session cookie

 • Naam van cookie: BIGipServerPOOL-AUTO-{serverid}
 • Soort cookie: Noodzakelijke cookie
 • Doel: Deze cookie wordt geplaatst om ervoor te zorgen dat er steeds verbinding wordt gelegd met dezelfde server, voor die toepassingen waar er meerdere servers actief zijn achter de load balancer.
 • Website: *.onroerenderfgoed.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Onroerend Erfgoed
 • Ontvangers van de gegevens: Onroerend Erfgoed
 • Geldigheid (bewaartermijn): Sessie

Session cookie

 • Naam van cookie: session
 • Soort cookie: Noodzakelijke cookie
 • Doel: Deze cookie bevat geëncrypteerde gegevens die nodig zijn om na het inloggen met toepassingen van het agentschap te kunnen werken.
 • Website: *.onroerenderfgoed.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Onroerend Erfgoed
 • Ontvangers van de gegevens: Onroerend Erfgoed
 • Geldigheid (bewaartermijn): Sessie

Authenticatie cookie

 • Naam van cookie: pyramid_oeauth_rt
 • Soort cookie: Functionele cookie
 • Doel: Deze cookie bevat gegevens die nodig zijn om te kunnen inloggen op onze toepassingen.
 • Website: *.onroerenderfgoed.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Onroerend Erfgoed
 • Ontvangers van de gegevens: Onroerend Erfgoed
 • Geldigheid (bewaartermijn): 60 seconden

Google Analytics cookie

 • Naam van cookie: _ga, _gid
 • Soort cookie: Prestatiecookie en analytische cookie
 • Doel: Deze cookie brengt het gebruik van onze websites in kaart voor analyse en onderzoek.
 • Website: *.onroerenderfgoed.be
 • Cookie(s) geplaatst door: Google
 • Ontvangers van de gegevens: Google
 • Geldigheid (bewaartermijn): 2 jaar (_ga), 1 dag (_gid)