Cultuurgoederen

Roerende goederen die zich in een beschermd monument bevinden, kunnen deel uitmaken van de bescherming. Zij worden in de regelgeving cultuurgoederen genoemd.

Het al dan niet mee beschermd zijn van roerende goederen is echter niet altijd even eenduidig af te lezen uit het beschermingsbesluit. Met de richtlijn 'Cultuurgoederen in monumenten', het bijhorende stroomschema en de invulfiche kan je zelf achterhalen of een roerend goed wel of niet deel uitmaakt van een bescherming. Bespreek dit zeker ook eens met de erfgoedconsulent uit jouw regio, voor je werken plant of een premie aanvraagt. 

Maar informatie over werken aan cultuurgoederen vind je hier. Je kan onder bepaalde voorwaarden ook financiële ondersteuning krijgen voor werken aan cultuurgoederen.