Cultuurgoederen en topstukken in een beschermde site

Cultuurgoederen

Losse (kunst)voorwerpen die zich in een beschermd monument bevinden, kunnen deel uitmaken van de bescherming. Zij worden in de regelgeving cultuurgoederen genoemd.

Het al dan niet mee beschermd zijn van losse (kunst)voorwerpen is echter niet altijd even eenduidig af te lezen uit het beschermingsbesluit. Met de richtlijn 'Cultuurgoederen in monumenten', het bijhorende stappenplan en de invulfiche kan je zelf achterhalen of een roerend goed wel of niet deel uitmaakt van een bescherming. Bespreek dit zeker ook eens met de erfgoedconsulent uit jouw regio, voor je werken plant of een premie aanvraagt. 

Meer informatie over werken aan cultuurgoederen vind je hier. Je kan onder bepaalde voorwaarden ook financiële ondersteuning krijgen voor werken aan cultuurgoederen.

Topstukken in een beschermde site

Sommige topstukken die in de Topstukkenlijst werden opgenomen, bevinden zich in een site beschermd door het Onroerend Erfgoeddecreet. Indien het topstuk integrerend deel uit maakt en bijdraagt tot de erfgoedwaarde van het onroerend goed, is het topstuk ook mee beschermd. De rechtsgevolgen van het Onroerenderfgoeddecreet zijn dan ook van toepassing op het topstuk.

Wil je weten of je topstuk ook beschermd is volgens het onroerenderfgoeddecreet? Neem dan een kijkje in de Topstukkendatabank.

Wanneer een topstuk deel uit maakt van de bescherming moet het ‘in situ’ blijven. Dit is belangrijk bij verkoop van het gebouw  of de site en bij herbestemmingsprojecten. Uitzonderlijk kan een topstuk tijdelijk naar een andere locatie verplaatst worden. Dit kan enkel met een toelating van het agentschap of door een  erkende onroerend erfgoedgemeente.

Wens je een topstuk tijdelijk buiten Vlaanderen te brengen, omwille van een tentoonstelling of een restauratie, heb je zowel een toelating nodig van het agentschap Onroerend Erfgoed als een vergunning van het Departement Cultuur , Jeugd en Media. Je kan pas een vergunning aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media vragen, wanneer wij je een toelating hebben verleend.

Een topstuk dat ook beschermd is volgens het Onroerend Erfgoeddecreet kan niet definitief buiten Vlaanderen verplaatst worden.

Voor werken aan het topstuk heb je een toelating nodig van ons of van je erkende onroerenderfgoedgemeente.

Lees ook onze webpagina over financiële ondersteuning voor werken aan topstukken die ook beschermd zijn door het Onroerend Erfgoeddecreet.

Goed om te weten

Cultuurgoederen en topstukken maken vaak deel uit van een waardevol interieur. Het beheer van een waardevol interieur en van cultuurgoederen en topstukken vereist specifieke kennis en specialistenwerk. Lees meer op de pagina over beheer van waardevolle interieurs en over andere partners die je hierin kunnen ondersteunen.