De afwegingskaders over energie

Bij het beheer van onroerend erfgoed moet je vaak kiezen. Als agentschap maken we dagelijks weloverwogen afwegingen wanneer we om advies gevraagd worden. Om je een duidelijker inzicht te geven in de criteria die bij onze advisering meespelen en om een uniforme aanpak over heel Vlaanderen te garanderen, maken we afwegingskaders. 

Hoe gaan we om met duurzaamheid en energie in een erfgoedcontext? Wat is ons standpunt over zonnepanelen op beschermd erfgoed? Hoe kan je waardevol schrijnwerk en isolerende ingrepen met elkaar verzoenen? Om op dergelijke vraagstukken een gefundeerd antwoord te bieden, hebben wij een reeks afwegingskaders over het thema ‘energie’ ontwikkeld. Concrete richtlijnen die onze standpunten omzetten in de praktijk. 

  • Afwegingskader Zonne-energie in een erfgoedcontext 
  • Afwegingskader Energie en erfgoed
    Dit afwegingskader vormt de basis voor het bepalen van de isolatiestrategieën uit het Energieadvies Onroerend Erfgoed.  In het document gaan we dieper in op de verschillende isolatiestrategieën die mogelijk zijn, opgedeeld per schildeel: daken, schrijnwerk, muren en vloeren. De strategieën worden aan verschillende criteria afgewogen: deze hebben zowel betrekking op de erfgoedwaarde als op de energetische verbetering en bouwfysische en -technische aspecten. Per criterium wordt beoordeeld of de isolatiestrategie al dan niet een impact heeft op het behoud van de erfgoedwaarden. Deze werkwijze motiveert de uiteindelijke beslissing. Opgelet: De tekstuele afwegingskaders onder de vorm die jullie van ons gewoon zijn, zijn nog niet klaar. Deze zullen beschikbaar zijn tegen de zomer 2024. De sjablonen per schildeel waarin de strategieën tegen de verschillende criteria afgewogen worden en via een automatische berekening tot de meest geschikte isolatiestrategie leiden, stellen we wel al beschikbaar. De bijhorende handleiding legt uit hoe de sjablonen gebruikt worden.

We publiceerden de afgelopen jaren ook andere zaken over het thema duurzaamheid en energiebesparende maatregelen. Hierin vind je meer informatie over de mogelijkheden en aandachtspunten bij energetische renovaties van gebouwen met erfgoedwaarde:

In het kader van het INTERREG-project DEMI MORE (Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE) dat zich richt op energie-efficiëntie in onroerend erfgoed, werd een code van goede praktijk opgesteld. Hierin wordt een integrale aanpak aangemoedigd, waarbij conservatie en restauratie samen met duurzaamheid wordt bekeken.