De inventaris van het landschappelijk erfgoed aanvullen

Als lokale overheid kan je de inventaris van het landschappelijk erfgoed van je gemeente of regio op verschillende vlakken actueel houden:

  • Je kan landschapselementen binnen je gemeente of deelgebied (her)inventariseren. Over de inventarisatie van wegen en houtige beplantingen met erfgoedwaarde zijn handleidingen beschikbaar.
  • Een meer globale aanpak houdt de controle en aanvulling in van bestaande objecten uit de wetenschappelijke inventaris:
    • Inhoudelijke aanvullingen en aanpassingen van de bestaande informatie over het erfgoed
    • Controle van de administratieve gegevens: de adressen, de intekeningen en de fysieke toestand van elk relict dienen correct te zijn

Inventarisatie door een lokale overheid

We moedigen elk lokaal bestuur aan om landschapselementen op haar grondgebied in kaart te brengen. Voor wegen en houtige beplantingen met erfgoedwaarde lees je in de handleidingen hoe je dit aanpakt. Bij elke opstart van een inventarisproject vormen deze handleidingen de basis.

Inventariseren van wegen met erfgoedwaarde
Inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde

Welke andere landschapselementen je nog kunt inventariseren, kun je opzoeken in de thesaurus Onroerend Erfgoed. In het onderstaande document vind je extra uitleg over de thesaurus.

Als je interesse hebt in het inventariseren van landschappelijk erfgoed neem je best eerst contact met ons op. Voor het inventariseren van houtig erfgoed starten we dit jaar enkele proefprojecten op met begeleidingstrajecten voor lokale besturen.

Voor het inventariseren van landschappelijk erfgoed zijn er drie gelijkaardige methodologieën met elk hun eigen focus vastgelegd in een ministerieel besluit, gelinkt aan de respectievelijke inventarissen die kunnen worden vastgesteld:

Inhoudelijke aanvullingen

Je kan aan een bestaande fiche nieuwe informatie toevoegen. Bij voorkeur schrijf je daarvoor een nieuwe tekst op basis van nieuw onderzoek. Maar je kan ook een korte aanvulling op de bestaande tekst formuleren.

Wil je de inventaris van je gemeente of regio op deze manier aanvullen? Neem dan contact met ons op om afspraken te maken over timing en invoer van de teksten in de databank.

Hoe je dit precies aanpakt, lees je in onze handleiding:

Administratieve aanpassingen

Om een lokaal erfgoedbeleid te kunnen enten op de bestaande inventaris onroerend erfgoed, moeten de administratieve gegevens juist zijn. Correcte administratieve gegevens stellen ons immers in staat om op basis van de gegevens in de wetenschappelijke inventarissen vaststellingsbesluiten op te maken. Het is dan voor elke burger en ambtenaar duidelijk over welk erfgoed het precies gaat.

Je kunt de gegevens uit de inventaris van je gemeente of regio controleren op administratieve juistheid:

  • het adres
  • de afbakening op de kaart
  • de fysieke toestand (bewaard/niet bewaard)
  • de aanwezigheid van erfgoedwaarde (aanwezig/niet aanwezig)

Je kan administratieve correcties over landschappelijk erfgoed via mail aan ons bezorgen. Wij passen de gegevens in de inventaris dan aan.

Verankering in het lokaal beleid

Een inventarisatie van het landschappelijk erfgoed wordt best in het lokale erfgoedbeleid verankerd worden. Dat kan onder andere via de beleidsinstrumenten van ruimtelijke ordening. Hoe je omgaat met dergelijke beleidsinstrumenten kan je nalezen in dit handboek:

Handboek verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid

In de handleiding over het inventariseren van houtige beplantingen met erfgoedwaarde lees je 10 mogelijke pistes voor een lokaal beleid (op pagina’s 116 en 117).