De klant informeren

Bezoekers en klanten met vragen over het beheren en deponeren van archeologische ensembles kan je doorverwijzen naar onze website, naar het luik voor eigenaars en beheerders.

Standaard registratiesjabloon

Bij archeologisch onderzoek komen vondsten en stalen aan het licht, maar worden ook heel wat data geregistreerd. Uitvoerders van archeologisch onderzoek registreren weliswaar dezelfde informatie, maar hanteren daarbij uiteenlopende formats en werkwijzen. Om al deze informatie op een gestructureerde wijze te kunnen capteren, werkt het Vlaams Depotnetwerk voor de overdracht van een archeologisch ensemble met een standaard registratiesjabloon.