De minimale woningkwaliteitseisen

De Vlaamse Codex Wonen bevat verplichtingen en vereisten voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Een woning moet voldoen aan een aantal minimale woningkwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. In de lijst van kwaliteitseisen zijn onder andere minimale streefdoelen voor isolatie opgenomen: minimale dakisolatie (3 à 4 cm isolatie) en dubbel glas.

Ook beschermde woningen moeten voldoen aan minimale energienormen: de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm

 • Je kan op twee manieren voldoen aan de minimum dakisolatienorm. Ofwel voldoet de dakisolatie aan de opgelegde R-waarde. Ofwel is de energiescore van je woning in het energieprestatiecertificaat (EPC) lager dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld. Op de website van Wonen Vlaanderen lees je meer over de minimumnorm voor dakisolatie.In het afwegingskader Energie en Erfgoed lees je op welke wijze je je dak isoleert zonder de erfgoedwaarden te schaden.
 • Je kan op twee manieren voldoen aan de dubbelglasnorm. Je woonlokalen en badkamer beschikken over dubbele beglazing of de energiescore van je woning is lager dan de grenswaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgesteld. Op de website van Wonen Vlaanderen lees je meer over de dubbelglasnorm.
  Het afwegingskader 
  Energie en Erfgoed geeft je een overzicht van de mogelijkheden om de energetische prestaties van historisch schrijnwerk te verbeteren. Volgende mogelijkheden komen tegemoet aan de verplichting van dubbel glas door de Vlaamse Codex Wonen:
  • plaatsen van (dun) dubbel glas in bestaand historisch schrijnwerk
  • plaatsen van oplegbeglazing, luchtdicht verbonden met het oorspronkelijk schrijnwerk
  • plaatsen van een achterzetraam met dubbel glas
  • vervangen van schrijnwerk naar historisch model met integratie van (dun) dubbel glas

De volledige lijst met minimum kwaliteitsnormen vind je op www.vlaanderen.be.

Bij het verhuren van een woning zijn deze minimale kwaliteitsnormen cruciaal. Een woning die niet aan de minimale kwaliteitseisen voldoet, mag niet verhuurd worden en kan bovendien ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat bewijst dat je huurwoning of kamerwoning voldoet aan die wettelijke normen. Wanneer je als verhuurder zo'n attest kan voorleggen bij de start van de huurovereenkomst, bewijs je dat je de woning correct hebt afgeleverd aan de huurder. Als eigenaar-verhuurder kan je dit document aanvragen bij je gemeente. In sommige gemeentes is het hebben van een conformiteitsattest verplicht om een pand te kunnen verhuren.