De renovatieverplichting

Residentiële gebouwen

Alle eengezinswoningen en appartementen die vanaf 1 januari 2023 zijn aangekocht met een EPC-label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop (en andere overdrachten).

Een woongebouw dat een beschermd monument is, dat deel uitmaakt van een beschermd  stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, is vrijgesteld van deze renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

Meer informatie over de renovatieverplichting vind je op www.vlaanderen.be.

Niet-residentiële gebouwen

Sinds 1 januari 2022 moet elke niet-residentiële gebouweenheid binnen de 5 jaar na verkoop (en andere overdrachten) verplicht aan een aantal energiebesparende maatregelen voldoen. 
Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouweenheden kunnen kiezen voor een aangepast traject, dat is afgestemd op de typische eigenschappen en noden van deze eenheden.

De renovatieplicht bestaat uit twee onderdelen:

  • een minimaal maatregelenpakket
  • een minimaal te behalen energielabel

Welke minimale maatregelen hieronder vallen, kan je terugvinden op www.vlaanderen.be.

Gaat het om een beschermd monument, maakt het gebouw deel uit van een beschermd  stads- of dorpsgezicht of komt het voor op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed dan gelden er vrijstellingen

  • Vrijstelling van de dakisolatienorm en de dubbelglasnorm
  • Vrijstelling om te voldoen aan het minimale energielabel

Er is geen vrijstelling van de eisen van de technische installaties.