De vaststellingsmethodologie

De basis voor een vaststelling zijn de verschillende inventarissen:

  • de inventaris van het bouwkundig erfgoed
  • de landschapsatlas
  • de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
  • de inventaris van historische tuinen en parken
  • de inventaris van archeologische zones
  • de inventaris van varend erfgoed

Je kan deze inventarissen raadplegen in de online Inventaris Onroerend Erfgoed. Het erfgoed uit deze inventarissen vormt een startpunt voor verder wetenschappelijk onderzoek en dient als referentiekader voor toekomstige vaststellingen en beschermingen.

Onze erfgoedonderzoekers gebruiken een afgesproken, uniforme methode om af te wegen of een onroerend goed opgenomen kan worden als erfgoedobject in de Inventaris Onroerend Erfgoed. We raadplegen meerdere bronnen en evalueren de erfgoedwaarden. We overwegen ook de zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde. De archeologische waarde van een archeologische zone wordt beschreven in een archeologische nota die een stand van zaken geeft van de huidige kennis van het gebied.

Meer informatie over onze methodiek: