De Vlaamse Wooncode

De Vlaamse Wooncode is de grondwet voor het woonbeleid in Vlaanderen. Het centrale uitgangspunt is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger. Een woning moet voldoen aan een aantal minimumvereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. Minimale dakisolatie (3 à 4 cm isolatie) en dubbel glas zijn opgenomen in de minimumvereisten.

Ook beschermde woningen moeten voldoen aan een minimum energievereiste:

  • Het afwegingskader Dakisolatie omschrijft op welke wijze je je dak isoleert zonder de erfgoedwaarden te schaden.
  • Het afwegingskader Historisch schrijnwerk geeft je een overzicht van de mogelijkheden om de energetische prestaties van historisch schrijnwerk te verbeteren. Volgende mogelijkheden komen tegemoet aan de verplichting van dubbel glas door de Wooncode:
    • plaatsen van (dun) dubbel glas in bestaand historisch schrijnwerk
    • plaatsen van oplegbeglazing, luchtdicht verbonden met het oorspronkelijk schrijnwerk
    • plaatsen van een achterzetraam met dubbel glas
    • vervangen van schrijnwerk naar historisch model met integratie van (dun) dubbel glas

Voor beschermde monumenten kan een uitzondering gemaakt worden voor de dubbelglasnorm. Op de website van Wonen Vlaanderen vind je hierover meer informatie.