Definitieve bescherming

De minister beslist op basis van de stukken uit de voorlopige bescherming en de opmerkingen en bezwaren over een definitieve bescherming. Hij kan daarvoor opnieuw advies vragen aan de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE). De minister beschermt het onroerend goed definitief door het ministerieel besluit en de bijlagen te ondertekenen, net als bij de voorlopige bescherming.

De zakelijkrechthouder(s) en de betrokken gemeente(n) worden op de hoogte gebracht via een aangetekende brief, net zoals bij de voorlopige bescherming. De zakelijkrechthouder(s) van een cultuurhistorisch landschap ontvangen opnieuw een infobrief. Ook nu heb je als zakelijkrechthouder dertig dagen de tijd om alle eventuele gebruikers van het goed en mogelijke andere eigenaars van de cultuurgoederen te informeren over de definitieve bescherming. Een tussentijdse verkoop meld je binnen 10 dagen aan het agentschap.

Alle definitieve beschermingen worden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.