Deponeren van archeologische ensembles

Het geheel van vondsten, stalen en administratie dat voortvloeit uit een archeologische opgraving wordt een archeologisch ensemble genoemd. Een eigenaar is wettelijk verplicht om dit ensemble als een geheel te bewaren, in goede staat te houden en ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Hij kan het archeologische ensemble:

  • zelf bewaren
  • overdragen aan een erkend onroerenderfgoeddepot
  • overdragen aan een niet-erkend depot

Als een eigenaar ervoor kiest om zelf zorg te dragen voor een ensemble, moet hij in de eerste plaats over een geschikte ruimte beschikken waar hij het ensemble veilig kan bewaren. Bovendien moeten de vondsten zo verpakt worden dat hun toestand stabiel blijft. 

Een erkend onroerenderfgoeddepot is gespecialiseerd in de opslag en conservatie van onder meer archeologische materialen. Momenteel zijn er verschillende erkende onroerenderfgoeddepots verspreid over Vlaanderen waar eigenaars met hun archeologisch ensemble terecht kunt. Afhankelijk van het type depot wordt het eigendom overgedragen of nemen zij het materiaal in beheer. Meer informatie over de verschillende soorten depots en hun aanvaardingsvoorwaarden kan je vinden op Erfgoedwijzer

Er zijn ook niet-erkende depots die archeologisch vondstmateriaal of onderdelen van onroerend erfgoed beheren. Vaak behoren ze tot een bredere organisatie, zoals een museum of een (inter)gemeentelijke dienst. Ook bij deze depots kan een eigenaar met archeologisch materiaal terecht. Het verschil met erkende depots zit in de overdracht van verantwoordelijkheid. Bij niet-erkende depots blijft de verantwoordelijkheid voor het archeologisch ensemble bij de eigenaar tenzij het eigendom wordt overgedragen aan het depot.

Folder voor eigenaars van archeologische ensembles

Uit gesprekken met archeologische bedrijven bleek dat de stap naar definitieve deponering in een depot niet altijd even vlot gaat en dat de informatie die beschikbaar is voor eigenaars van archeologische ensembles te beperkt is. Om vlot een erkend onroerenderfgoeddepot te vinden dat bij het archeologische ensemble past en zo de stap naar definitieve bewaring te verkleinen, stelde het depotnetwerk een folder op. We raden je aan om al vroeg in het archeologisch traject met de eigenaar afspraken te maken over finale deponering.

Stroomschema deponering

We maakten een stroomschema dat kan helpen om een correcte deponering toe te passen bij archeologische onderzoeken. Het schema biedt houvast bij het doorlopen van de verschillende stappen in het deponeringsproces en geeft aan in welke fase van het archeologisch traject er rekening gehouden moet worden met de toekomstige deponering van het archeologisch ensemble. Opnieuw raden we je aan om al vroeg in het archeologisch traject met de eigenaar en het depot afspraken te maken over de finale deponering.

Uitgebreide informatie over het correct verpakken van archeologische materialen, vind je op de website Erfgoedwijzer en in de digitale handleiding Inpakken, een kunst.

Verpakkingsinformatie

We stellen fiches op per erkend onroerenderfgoeddepot met informatie over het type verpakkingen dat elk depot gebruikt.

Registratiesjabloon

Bij archeologisch onderzoek komen vondsten en stalen aan het licht, maar worden ook heel wat data geregistreerd. Uitvoerders van archeologisch onderzoek registreren weliswaar dezelfde informatie, maar hanteren daarbij uiteenlopende formats en werkwijzen. Om al deze informatie op een gestructureerde wijze te kunnen capteren, werkt het Vlaams Depotnetwerk voor de overdracht van een archeologisch ensemble met een registratiesjabloon. 

Dit sjabloon legt de nadruk op het collectieniveau en door de integratie van de thesauruslijsten streven we naar een betere afstemming met andere informatieplatformen zoals de Centraal Archeologische Inventaris. Het registratiesjabloon vergroot de mogelijkheden om informatie tussen platforms uit te wisselen en om de archeologische ensembles inhoudelijk beter te ontsluiten.