Deponering van een archeologisch ensemble

Zoals elk erkend depot beschikt ook ons depot over een depotprofiel. Dit profiel geeft aan welke archeologische ensembles en onderdelen van beschermd onroerend erfgoed in aanmerking komen om kosteloos in beheer genomen te worden in het depot. Het gaat om:

  • ensembles die voortkomen uit archeologisch onderzoek uitgevoerd door het agentschap of zijn voorgangers
  • ensembles die eigendom zijn van de Vlaamse overheid
  • ensembles die voortkomen uit studieopdrachten uitgevoerd in opdracht van het agentschap
  • ensembles of onderdelen van beschermd onroerend erfgoed die in beslag zijn genomen in functie van gerechtelijk onderzoek
  • ensembles die voortkomen uit opgravingen uitgevoerd in beschermde archeologische sites

Bij deponering van zo'n ensemble, sluiten we een bewaargevingsovereenkomst af met de eigenaar van het archeologisch ensemble.

We voorzien in bepaalde gevallen ook tijdelijke nood- en transitopvang voor een maximale periode van 3 jaar. Deze noodopvang is bedoeld voor Vlaamse archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van onroerend erfgoed waarvoor nog geen (onmiddellijke) permanente deponeringsplaats is. Aanvragen worden onderzocht en schriftelijk overeengekomen in samenspraak met de eigenaar van het ensemble. De ruimte voorzien voor het nood- en transitdepot kan ook dienen voor tijdelijke opvang in het geval van een calamiteit bij een van de erkende depots binnen het Depotnetwerk.

Wil je een archeologisch ensemble aanbieden voor bewaring in het depot van het agentschap? Stuur dan een mailtje naar depot@onroerenderfgoed.be.