Depot en conservatielabo

In ons erkend onroerenderfgoeddepot worden archeologische vondsten uit honderden sites en contexten van de prehistorie tot en met de eerste wereldoorlog geregistreerd, bewaard en toegankelijk gemaakt voor verder onderzoek.

Registratie

Een archeologische opgraving kan maar één keer gebeuren: van zodra er is opgegraven zijn het vondstmateriaal en de bijbehorende archiefstukken vaak de enige overblijfselen van het site. In het depot worden de vondsten dan ook nauwkeurig geregistreerd zodat toekomstige onderzoekers het materiaal altijd kunnen raadplegen.

Conservatie

Tijdens en na een opgraving worden archeologische vondsten vaak bruusk blootgesteld aan nieuwe omgevingsfactoren. Dat kan veel schade aanrichten waardoor informatie verloren gaat. Om dat te voorkomen worden vondsten geconserveerd en die conservatie start al op het terrein. Het lichten, verpakken en de manier waarop de vondsten getransporteerd worden is belangrijk voor de verdere levensloop van een vondst. In het conservatieatelier wordt beoordeeld of en hoe een vondst moet worden geconserveerd. Dat kan op verschillende manieren.

Actieve conservatie

De vondsten worden eerst gereinigd. Dat kan mechanisch of chemisch. Als de voorwerpen in een slechte staat zijn, worden ze behandeld om verder verval te stoppen. Indien mogelijk worden de vondsten gereconstrueerd.

Passieve conservatie

Een conservatiebehandeling heeft weinig zin als de bewaring niet optimaal is. De relatieve vochtigheidsgraad en temperatuur moeten zo stabiel mogelijk zijn en aangepast aan de aard van het bewaarde materiaal. Daarom worden de verschillende materiaalsoorten in speciaal daarvoor ingerichte depotruimtes bewaard: een metaaldepot, een glasdepot, een depot voor fragiele vondsten en een koelcel voor nat (organisch) materiaal.  

Documentatie

Elke vondst en behandeling is verschillend. Daarom wordt iedere stap in het proces nauwlettend gedocumenteerd, van het conditierapport tot werkfoto’s van voor en na een behandeling. Maar ook röntgenfoto's van metalen voorwerpen, schetsen en foto's tijdens de behandeling worden gebruikt om zowel interpretatie, analyse als conservatie te documenteren

Bruiklenen

Vondsten kunnen tijdelijk uitgeleend worden aan musea of andere onderzoeksinstellingen. Aan die bruikleen zijn wel heel wat voorwaarden verbonden om er zeker van te zijn dat het vondstmateriaal ook voor de toekomst nog bewaard kan blijven.

Openingsuren en bereikbaarheid

Het depot is toegankelijk na afspraak, zowel voor onderzoekers, tentoonstellingsmakers als andere geïnteresseerden. Je kan er terecht met vragen over het bewaren van archeologisch erfgoed, om vondstmateriaal te consulteren en voor bruikleenaanvragen. Dit kan door een mailtje te sturen naar depot@onroerenderfgoed.be.

Door afwezigheden binnen het depotteam is er een bruikleenstop van kracht in het voorjaar van 2021. We zetten maximaal in op het raadplegen van vondsten en stalen in het depot in Vilvoorde. Dit kan door een mailtje te sturen naar depot@onroerenderfgoed.be.

Contact

Gustaaf Levisstraat 45
1800 Vilvoorde

02 553 14 50

depot@onroerenderfgoed.be

Een blik achter de schermen

Volg de facebookpagina van ons depot.