Depotnetwerk

Het Vlaams Depotnetwerk verenigt alle erkende onroerenderfgoeddepots en vormt een platform om het deponeringsproces te stroomlijnen en afgestemd advies te leveren over deponering, bewaring en selectie. Onze speerpunten zijn:

 • ondersteunen en adviseren:
  • coachen van nieuwe depots en bestaande depots die een erkenning willen aanvragen
  • delen van kennis en uitwisselen van expertise
  • adviezen formuleren over het deponeringsproces van onroerend erfgoed
  • afstemmen met andere netwerken, zoals het netwerk cultureel erfgoed, provinciale netwerken, het netwerk religieus erfgoed, …
 • vereenvoudigen en stroomlijnen van het deponeringsproces:
  • op elkaar afstemmen van depotprofielen (minder versnippering en betere spreiding nastreven)
  • administratieve vereenvoudiging van het deponeren nastreven
  • ontwikkelen van richtlijnen voor selectie
 • sensibiliseren en communiceren:
  • informeren van de erfgoedsector: via folders, publicaties, infosessies voor bedrijven, ...
  • samenbrengen van de verschillende actoren uit het archeologisch traject

Voor meer informatie kan je terecht bij Kaat De Langhe, projectverantwoordelijke voor het agentschap.