Detecteren volgens de Code van Goede Praktijk

Aan een erkenning zijn een aantal regels verbonden. Die staan beschreven in de Code van Goede Praktijk voor archeologisch onderzoek en metaaldetectie. Deel 5 van de Code gaat over metaaldetectie buiten de context van een archeologische opgraving.

We sommen de belangrijkste regels even voor je op:

 • Je hebt altijd je legitimatiebewijs bij.
 • Je spoort geen vondsten op beschermde archeologische sites op.
 • Je detecteert niet op terreinen waar een erkende archeoloog bezig is met boringen, proefsleuven, putten of een opgraving, tenzij je daar de expliciete toestemming van de archeoloog voor hebt.
 • Vóór je een terrein betreedt, moet je hiervoor de toestemming krijgen van de eigenaar of pachter. Zij hebben het recht je dit te weigeren. De vondsten zijn eigendom van de eigenaar, tenzij je hierover andere afspraken hebt gemaakt. Om je hierbij te helpen, maakten we een voorbeeldovereenkomst tussen metaaldetectorist en eigenaar op.
 • Wil je detecteren op het openbaar domein? Dan moet je toestemming vragen aan de overheid (of overheidsdienst) die instaat voor het beheer van dat openbaar domein.
 • Je gaat enkel overdag aan de slag, tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Je graaft geen vondsten op die zich dieper dan 30 centimeter onder het oppervlak bevinden.
 • Je laat het terrein altijd netjes achter: putjes worden opnieuw gevuld met de uitgegraven grond. Opgegraven rommel en lege batterijen ruim je op en laat je niet achteloos achter.
 • Vind je oorlogsmunitie die nog niet ontploft is, bv. kogels of obussen, dan verwittig je onmiddellijk de politie gezien het veiligheidsrisico. Graaf munitie dus niet uit of verplaats ze niet.
 • Vind je menselijke resten, stop dan onmiddellijk met detecteren. Ook wanneer je twijfelt of het aangetroffen botmateriaal menselijk van oorsprong is. Verwittig de politie (op het noodnummer 112). Zij komt ter plaatste om de nodige vaststellingen te doen en, indien nodig, het parket in te schakelen. Concludeert de politie na het onderzoek dat het geen verdacht overlijden is, maar een vondst met archeologische waarde, dan meldt zij de vondst als toevalsvondst aan het agentschap. Laat alle vondsten (uit metaal en niet-metaal) bij het lichaam liggen. Ze vormen één archeologisch ensemble. 

 • Je meldt je metaaldetectievondsten aan het agentschap via de online meldingstool.