Hoe stel je een dossier samen bij een vergunnings- of toelatingsaanvraag?

Wanneer je een aanvraag indient om toestemming te krijgen om werken uit te voeren aan of in beschermd erfgoed, dan wil je natuurlijk dat je dossier correct beoordeeld wordt. Daarom is het erg belangrijk dat je dossier alle informatie en documenten bevat die nodig zijn om het vlot te behandelen. Tijdens het vooroverleg zal de erfgoedconsulent je hierover inlichten.

Koppel je de aanvraag voor de werken aan een premieaanvraag of andere vraag voor financiële ondersteuning? Dan vind je in deze rubriek alle informatie over de verschillende vormen van financiële ondersteuning, de bijhorende aanvraagformulieren en procedures.

Dossiersamenstelling bij een toelatingsaanvraag

Een toelatingsaanvraag dien je rechtstreeks in bij het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Bij voorkeur regel je je aanvraag volledig online via ons e-loket. Je kan ook het juiste aanvraagformulier downloaden en invullen. Alle informatie hierover vind je in het linkermenu op deze pagina.

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, moet je de geplande werken nauwkeurig beschrijven. Je voegt de volgende stukken toe aan je dossier:

 • een beschrijving van de huidige staat van het erfgoed
 • een beschrijving van de geplande werken
 • een motivering van de geplande werken. Verwijs daarbij, als het van toepassing is, naar het goedgekeurde beheersplan. Of motiveer waarom de werken wel noodzakelijk zijn, maar niet in het beheersplan werden opgenomen.
 • de vermoedelijke begin- en einddatum van de werken

Als er informatie ontbreekt of onvoldoende gedetailleerd is, kan de dossierbehandelaar de aanvraag niet correct beoordelen en geen gefundeerde beslissing nemen.

Dossiersamenstelling bij een vergunningsaanvraag

Je dient een vergunningsaanvraag in bij de stad of gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Het agentschap geeft advies aan het lokale bestuur, je hoeft geen aparte toelating te vragen.

Naast de gegevens voor een standaard vergunningsaanvraag, voeg je ook de gevraagde informatie toe op basis waarvan het agentschap haar advies aan het lokaal bestuur kan bezorgen:

 • een beschrijving van de huidige staat van het erfgoed
 • een beschrijving van de geplande werken
 • een motivering van de geplande handelingen. Verwijs daarbij, als het van toepassing is, naar het goedgekeurde beheersplan. Of motiveer waarom de handelingen wel noodzakelijk zijn, maar niet in het beheersplan werden opgenomen.
 • de vermoedelijke begin- en einddatum van de werken

Dossiersamenstelling bij een melding van werken aan of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

Je gebruikt hiervoor het meldingsformulier dat je op onze website kan downloaden of via de erfgoedconsulent kan verkrijgen. Je dient dit formulier in bij de stad of gemeente waar het stads- of dorpsgezicht gelegen is.

Op het meldingsformulier vind je een aanvinklijst met alle informatie die je minstens moet toevoegen aan je dossier:

 • een beschrijving van de huidige staat van het goed
 • een beschrijving van de geplande werken
 • een motivering van de geplande werken, die - indien van toepassing - uitlegt hoe die werken voortbouwen op het goedgekeurd beheersplan

We raden ook aan om foto’s en tekeningen toe te voegen aan het dossier.