Hoe stel je een dossier samen bij een vergunnings- of toelatingsaanvraag?

Wanneer je een aanvraag indient om toestemming te krijgen om werken uit te voeren aan of in beschermd erfgoed, dan wil je natuurlijk dat je dossier correct beoordeeld wordt. Daarom is het erg belangrijk dat je dossier alle informatie en documenten bevat die nodig zijn om het vlot te behandelen. Tijdens het vooroverleg zal de erfgoedconsulent je hierover inlichten.

Koppel je de aanvraag voor de werken aan een premieaanvraag of andere vraag voor financiële ondersteuning? Dan vind je in deze rubriek alle informatie over de verschillende vormen van financiële ondersteuning, de bijhorende aanvraagformulieren en procedures.

Op basis van de info die jij aanlevert, volgt de beoordeling. Voeg daarom volgende relevante info toe aan je aanvraag:

 • Een beschrijving van de huidige staat van het erfgoed: Geef geen beschrijving van het volledige erfgoed, maar enkel van het gedeelte waarop de geplande werken betrekking hebben. Voeg foto's toe en duid op een (zelfgemaakt) plan aan waar deze zijn genomen. 
 • Een beschrijving van de geplande werken:
  • Geef aan waar deze werken precies zullen plaatsvinden, door middel van foto’s, (zelfgemaakt) situeringsplan en/of schets met aanduiding van de ingreep.
  • Geef een volledige, uitgebreide en nauwkeurige beschrijving van de werken waarbij je voldoende concreet ingaat op de uitvoeringswijze (materialen, kleur, uitvoeringstechniek). Voeg, indien van toepassing, technische fiches en uitvoeringstekeningen toe.
  • Enkel een offerte is niet voldoende.
 • Een motivering van de geplande werken: Leg uitgebreid en grondig uit waarom de geplande werkzaamheden moeten plaatsvinden en verwijs daarbij, als het van toepassing is, naar jouw goedgekeurde beheersplan. 
 • De vermoedelijke begin- en einddatum van de werken.

Let op: Als er informatie ontbreekt kan de dossierbehandelaar de aanvraag niet correct beoordelen en zal er voor jou tijd verloren gaan door de vraag tot het bezorgen van bijkomende info. Je kan maar één keer een aanvulling doen. Als de aanvraag na de aanvulling of het verstrijken van de genoemde aanvullingstermijn nog steeds niet volledig is, zullen we het dossier weigeren.

Voor specifieke categorieën van werken voeg je best nog bijkomende dossierstukken toe:

 • Schilder- of kaleiwerken: Voeg de technische productfiches toe, specifieer de (RAL)kleur en beschrijf de wijze van aanbrengen.
 • Herstel of vervangen van schrijnwerk: Voeg opmetingstekeningen toe (doorsnede, voor- en zijaanzicht) met afmetingen van het bestaande schrijnwerk én uitvoeringstekeningen (doorsnede, voor- en zijaanzicht) met afmetingen van het nieuwe schrijnwerk. Je contacteert hiervoor best je schrijnwerker en/of architect.
 • Voegwerken: Specifieer de wijze van uitkappen, de samenstelling van de nieuwe voegmortel en de wijze van voegen

We raden je aan om op voorhand contact op te nemen met het agentschap Onroerend Erfgoed of met jouw gemeente. De contactgegevens van het agentschap vind je hier.