Hoe stel je een dossier samen bij een vergunnings- of toelatingsaanvraag?

Wanneer een opdrachtgever een aanvraag indient voor om toestemming te verkrijgen om werken uit te voeren aan of in beschermd erfgoed, dan wil hij natuurlijk dat het dossier correct beoordeeld wordt. Daarom is het erg belangrijk dat het dossier alle informatie en documenten bevat die nodig zijn om het vlot te behandelen. Tijdens het vooroverleg zal de erfgoedconsulent je hierover inlichten.

Koppelt de opdrachtgever de aanvraag voor de werken aan een premieaanvraag of andere vraag voor financiële ondersteuning? Dan vind je in deze rubriek alle informatie over de verschillende vormen van financiële ondersteuning, de bijhorende aanvraagformulieren en procedures.

Dossiersamenstelling bij een toelatingsaanvraag

De opdrachtgever dient een toelatingsaanvraag rechtstreeks bij het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente in. Je gebruikt hiervoor het aanvraagformulier dat je op onze website kan downloaden of via de erfgoedconsulent kan verkrijgen. Het aanvraagformulier verschilt naargelang het statuut van het beschermd erfgoed: monument, landschap, ...

Het aanvraagformulier is zo opgesteld dat het document het indienen van een correct, volledig en gestructureerd dossier vergemakkelijkt en de communicatie tussen de aanvrager en de dossierbehandelaar bevordert.

Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, dienen de werken nauwkeurig beschreven te worden, aangevuld met tekeningen of plannen en een technische beschrijving van de uitvoering. Als er stukken ontbreken of onvoldoende gedetailleerd zijn, kan de dossierbehandelaar de aanvraag niet correct beoordelen en geen gefundeerde beslissing nemen.

Op het aanvraagformulier vind je een aanstiplijst met alle bijlagen die je minstens moet toevoegen aan het dossier:

 • een nauwkeurige beschrijving of bestek van de werken
 • een beschrijving van de noodzaak van de werken
 • een beschrijving van de uitvoeringstechnieken en materialen die gebruikt zullen worden, eventueel met een technische fiche
 • een beschrijving van de huidige staat
 • foto’s van de huidige staat
 • de exacte plaats waar de werken uitgevoerd zullen worden
 • tekeningen of plannen
 • een situeringsplan
 • de vermoedelijke begin- en einddatum van de werken

Dossiersamenstelling bij een vergunningsaanvraag

De opdrachtgever dient een vergunningsaanvraag in bij de stad of gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Het agentschap geeft advies aan het lokale bestuur, hij hoeft geen aparte toelating te vragen.

Naast de gegevens voor een standaard vergunningsaanvraag, moet je ook de gevraagde gedetailleerde informatie toevoegen op basis waarvan het agentschap haar advies aan het lokaal bestuur kan bezorgen:

 • een nauwkeurige beschrijving of bestek van de werken
 • een beschrijving van de noodzaak van de werken
 • een beschrijving van de uitvoeringstechnieken en materialen die gebruikt zullen worden, eventueel met een technische fiche
 • een beschrijving van de huidige staat
 • foto’s van de huidige staat
 • de exacte plaats waar de werken uitgevoerd zullen worden
 • tekeningen of plannen
 • een situeringsplan
 • de vermoedelijke begin- en einddatum van de werken

Dossiersamenstelling bij een melding van werken aan of in een beschermd stads- of dorpsgezicht

De opdrachtgever gebruikt hiervoor het meldingsformulier dat je op onze website kan downloaden of via de erfgoedconsulent kan verkrijgen. Hij dient dit formulier in bij de stad of gemeente waar het stads- of dorpsgezicht gelegen is.

Op het meldingsformulier vind je een aanstiplijst met alle bijlagen die je minstens moet toevoegen aan het dossier:

 • een nauwkeurige beschrijving van de werken
 • de exacte plaats waar de werken uitgevoerd zullen worden
 • de vermoedelijke begin- en einddatum van de werken
 • indien van toepassing een motivering van de werken, zoals opgenomen in het goedgekeurde beheersplan

We raden ook aan op foto’s en tekeningen toe te voegen aan het dossier.