Dossiersamenstelling bij een adviesvraag

 

Wanneer de omgevingsvergunning over beschermd erfgoed gaat, is de dossiersamenstelling uitgebreider dan bij een reguliere aanvraag. Het dossier moet dan volgende elementen bevatten:

  • een nauwkeurige beschrijving van de handelingen en de noodzaak ervan
  • de uitvoeringstechniek en het te gebruiken materiaal, eventueel vergezeld van een technische fiche
  • de huidige staat van het goed
  • de precieze plaats waar de handelingen zullen worden uitgevoerd
  • tekeningen of plannen
  • een situeringsplan
  • fotomateriaal van de bestaande toestand

De dossiersamenstelling is geregeld in het Onroerenderfgoedbesluit (artikel 6.3.2., tweede lid).  Het aanvraagformulier voor een omgevingsvergunning vraagt om bij beschermd erfgoed deze dossiersamenstelling toe te passen (vraag 2.14 en bijlage B33 van de addendabibliotheek). 

Je onderzoekt het dossier op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.  Wanneer er elementen ontbreken in de dossiersamenstelling van een aanvraag over beschermd erfgoed, verklaar je de aanvraag onvolledig. Wij hebben al deze informatie namelijk nodig om een inschatting te maken van de impact van de aangevraagde werken op de erfgoedwaarden van het beschermd erfgoed.

Heb je algemene vragen over dossiersamenstelling, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.