Duurzaamheid en energiebesparende maatregelen

Het behoud van erfgoedwaarden en erfgoedkenmerken past in een duurzame ontwikkelingsvisie. Erfgoed is intrinsiek duurzaam. Duurzaamheid is meer dan alleen het beperken van energieverbruik. Duurzaamheid bij erfgoed gaat over:

  • de levensduur van de materialen
  • hergebruik en spaarzaam omspringen met materialen
  • het behoud van erfgoedwaarden en erfgoedelementen
  • het behoud van restauratieambachten en vakmanschap

De energieprestatie van erfgoedgebouwen verhogen is mogelijk. Het vraagt wel extra aandacht en maatwerk om energiebesparende en comfortverhogende maatregelen toe te passen in gebouwen met erfgoedwaarde. Zoek daarom naar creatieve oplossingen die de energiedoelstellingen afstemmen op het behoud van de erfgoedwaarden en zet eerst in op:

  • het benutten van de kwaliteiten van het gebouw
  • een bewuster gebruik van het gebouw en het uitvoeren van kleine ingrepen (bijvoorbeeld kierdichting, afsluiten van verwarmde ruimtes, alleen verwarmen waar het nodig is)
  • installaties op basis van hernieuwbare energie of performantere technieken en toestellen

Zo kan je ingrijpende maatregelen zoals het vervangen van schrijnwerk of plaatsen van isolatie vermijden of minderen.

De Vlaamse overheid stimuleert maatregelen om beschermd erfgoed zo goed mogelijk te laten voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) en de Vlaamse Codex Wonen. Op de volgende pagina's vind je meer informatie over: