Educatie en publiekswerking - archeologie

Onbekend is onbemind. Archeologie is het verleden dat zich onder onze voeten bevindt en is dus onzichtbaar voor het blote oog. Het vraagt inspanning – of een goed verhaal – om in contact te treden met dit erfgoed, om het tastbaar en levendig te maken. Daarom besliste de Vlaamse Regering om in 2024 een budget beschikbaar te maken voor educatieve projecten en publiekswerking die de verhalen achter het archeologisch onderzoek en onze archeologische collecties naar een breed publiek brengen. De oproep staat open voor iedereen die archeologische kennis wil overbrengen naar een breder publiek. Een jury buigt zich over de ingediende projectvoorstellen, waarbij de meest participatieve, maatschappelijk relevante en duurzame projecten, met focus op een coherente communicatiestrategie en doelgroepbenadering, de voorkeur krijgen.

Procedure oproep 2024

De procedure voor het indienen van een aanvraag voor een projectsubsidie

  • Je kan een aanvraag indienen tot en met maandag 1 april 2024.
  • Uiterlijk op 1 augustus 2024 beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed welke projecten hij subsidieert.

Er is een budget van 500.000 euro voorzien voor deze oproep in 2024. Het project heeft een duur van maximaal 540 dagen en moet worden opgestart binnen 90 dagen nadat de projectsubsidie is toegekend.

Je kan een projectvoorstel indienen door onderstaande formulier volledig in te vullen en te bezorgen aan het agentschap.

Welke kosten komen in aanmerking?

Er wordt een subsidiepercentage voorzien van 60% van de bewezen kosten. De projectsubsidie kan enkel gebruikt worden voor kosten die direct en uitsluitend verbonden zijn aan het project. Overheadkosten komen niet in aanmerking.
Een project ontvangt minimaal een subsidiebedrag van 25.000 euro en maximaal een subsidiebedrag van 50.000 euro.

Nuttige informatie:

In 2024 is er een legislatuurwissel. Daarom worden de meeste budgetten - zoals het budget voor deze subsidie - beperkt vrijgegeven. Het jaarbudget van 500.000 euro voor de projectsubsidie voor educatie en publiekswerking zal tot 1 augustus 2024 beperkt inzetbaar zijn tot 291.000 euro. Het resterende budget van 209.000 euro zal dan met een mogelijke vertraging vrijgegeven worden.