Is een archeologisch onderzoek nodig?

Of je verplicht bent een archeologienota toe te voegen aan je vergunningsaanvraag is onder meer afhankelijk van:

  • de totale oppervlakte van de betrokken percelen
  • de oppervlakte van de geplande bodemingrepen
  • de ruimtelijke bestemming van het terrein
  • de ligging binnen of buiten een archeologische zone uit de vastgestelde inventaris
  • de ligging binnen of buiten een beschermde archeologische site
  • de ligging binnen of buiten een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt

 

De criteria en drempels zijn verschillend voor:

  • omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen (artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet) 
  • omgevingsvergunningen voor het verkavelen van gronden (artikel 5.4.2 van Onroerenderfgoeddecreet) 

Aan de hand van de onderstaande beslissingsboom kan je heel eenvoudig nagaan of een archeologisch vooronderzoek in jouw situatie verplicht is. Via het Geoportaal kan je opzoeken of het terrein zich situeert in een beschermde archeologische site, in een vastgestelde archeologische zone of in een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt.