Een beheersplan voor werelderfgoed

Bij elke nieuwe werelderfgoednominatie wordt een beheerplan gevraagd. Dat beheerplan lijkt sterk op de beheersplannen die wij in Vlaanderen kennen. De finaliteit is dan ook grotendeels dezelfde: een langetermijnvisie uitwerken, waardoor het behoud en beheer van het (wereld)erfgoed verzekerd wordt.

Vandaag verwacht het Werelderfgoedcomité dat voor bestaande werelderfgoederen zonder beheerplan, toch een plan wordt opgesteld, en dat bestaande plannen tijdig geactualiseerd worden. Omdat de overlap groot is, geven wij er de voorkeur aan om het door Vlaanderen goedgekeurde beheersplan ook te gebruiken als beheerplan voor het werelderfgoed. Dat werkt het meest efficiënt: het betekent in de meeste gevallen gewoon dat het beheersplan verruimd wordt met een aantal specifieke rubrieken, gevraagd door het Werelderfgoedcomité. Zo vraagt het Comité bijvoorbeeld om uitdrukkelijk te kijken naar factoren die een (negatieve) impact hebben op het werelderfgoed. De manier waarop het werelderfgoed toeristisch ontsloten wordt, is ook een onderwerp dat niet altijd aan bod komt in ‘klassieke’ beheersplannen.

Voor de opmaak van een beheersplan, neem je best contact op met de erfgoedconsulent die het werelderfgoed opvolgt. Je bespreekt samen de inhoud van het beheersplan, met bijzondere aandacht voor de specifieke onderdelen in functie van de werelderfgoederkenning.

Na goedkeuring van het beheersplan op Vlaams niveau, bezorgen wij het beheersplan ter informatie aan UNESCO, vergezeld van een korte samenvatting in het Frans of Engels, de officiële talen van de Werelderfgoedconventie.