Een Energieadvies Onroerend Erfgoed aanvragen

Wat is het Energieadvies Onroerend Erfgoed?

Wens je te weten te komen hoe je je beschermde pand energiezuiniger kan maken, dan kan je een Energieadvies Onroerend Erfgoed aanvragen.

Het energieadvies is een aanvullend document bij een energieprestatiecertificaat of EPC. Een EPC geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en bevat aanbevelingen om een gebouw nog energiezuiniger te maken. Het huidige EPC houdt echter geen rekening met erfgoedwaarde van een gebouw. De energiezuinige aanbevelingen zijn vaak niet uitvoerbaar omdat ze de erfgoedwaarden aantasten. 

Een Energieadvies Onroerend Erfgoed is een gratis aanvullend advies op het EPC dat wel vertrekt vanuit de erfgoedwaarden van het pand. Het geeft je inzicht in de erfgoedvriendelijke energiezuinige maatregelen die je kan uitvoeren aan jouw beschermd pand.

Het energieadvies geeft per schildeel (daken, vloeren, gevels en schrijnwerk) van je gebouw aan welke isolerende maatregelen je kan uitvoeren zonder de erfgoedwaarde te schaden. Dit gebeurt op maat van jouw pand.

Het energieadvies vervangt het EPC niet, het is een aanvullend document met erfgoedvriendelijke aanbevelingen. De opties zijn bedoeld als een vertrekpunt: ze geven je houvast om verder te onderzoeken of bij te sturen welke energiezuinige ingrepen je kan uitvoeren in je pand.

Een energieadvies is geen vergunning of toelating voor de ingrepen die erin beschreven staan. Omdat je pand beschermd is, moet je altijd een omgevingsvergunning of toelating aanvragen voordat je isolerende werken uitvoert. 

Voor je een dossier indient om een vergunning of toelating aan te vragen voor werken aan beschermd erfgoed, raden we je aan om met je erfgoedconsulent in vooroverleg te gaan om de geplande werken te bespreken. Zo kan je je aanvraag optimaal voorbereiden. De consulent zal je ook informatie geven over een goede en volledige dossiersamenstelling.
 

Wie kan een energieadvies aanvragen?

Je kan een Energieadvies Onroerend Erfgoed aanvragen als:

  • je pand beschermd is als monument
  • je beschikt over een EPC residentieel of klein niet-residentieel
  • dit EPC is opgemaakt na 1 januari 2019
  • het energielabel van je pand F, E of D is

Het energieadvies wordt gefaseerd gelanceerd: dit wil zeggen dat we de mogelijkheid tot aanvraag niet gelijktijdig maar in opeenvolgende fasen uitrollen over Vlaanderen. We starten in 9 gemeenten en voegen elke fase meer gemeenten toe om in november 2024 heel Vlaanderen te bedienen. 

Je kan geen energieadvies aanvragen voor panden die gelegen zijn in een beschermd stads- of dorpsgezicht, cultuurhistorisch landschap of die opgenomen zijn in de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed.

Voor grote en complexe gebouwen raden we aan om een gedetailleerde energieaudit te laten uitvoeren.

Hoe een energieadvies aanvragen?

Het advies is gratis en vraag je aan via ons e-loket. Hou je EPC bij de hand.

Als je pand in aanmerking komt voor een advies, dan neemt een erfgoedconsulent contact met je op voor een plaatsbezoek. Voor de opmaak van een energieadvies op maat is immers een plaatsbezoek nodig. Na het plaatsbezoek heeft de consulent dertig dagen de tijd om het advies op te maken. Je ontvangt het advies als een digitaal document.