Een erfgoedinventaris opmaken

Een actuele inventaris van het onroerend erfgoed is een goede basis om een eigen onroerenderfgoedbeleid uit te bouwen of uit te diepen. Daarom moedigen wij lokale overheden, en bij uitstek de erkende onroerenderfgoedgemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, aan daar aandacht voor te hebben.

Het kerntakenplan RWO besliste dat sinds 1 januari 2017 de lokale besturen verantwoordelijk zijn voor het inventariseren van erfgoedelementen op geografische basis. Sinds 2020 breidde de rol van de lokale besturen in het inventariseren nog verder uit: de Vlaamse regering verplicht erkende onroerenderfgoedgemeenten het onroerend erfgoed in hun gemeente te inventariseren (Onroerenderfgoedbesluit artikel 3.2.1., 6°).

Wij stellen onze jarenlang opgebouwde kennis en expertise rond inventarisatie van onroerend erfgoed hiervoor graag ter beschikking: