Een erfgoedlandschap afbakenen

 

Je kan landschappelijke gebieden die al zijn vastgesteld of waarvoor een onroerenderfgoedrichtplan bestaat, opnemen in een RUP als erfgoedlandschap. Hiermee kan je het erfgoed in dat gebied beter verankeren. Het erfgoedlandschap wordt van kracht op het moment dat het RUP rechtsgeldig wordt. 

Erfgoedlandschappen staan naast de ‘klassieke’ beschermingen als cultuurhistorisch landschap, monument, stads- en dorpsgezicht en archeologische site. Ze worden eveneens financieel ondersteund. Na de opmaak van een beheerplan kan een eigenaar of beheerder erfgoedpremies aanvragen

Aan de hand van het vaststellingsdossier, terreinkennis en andere bronnen maak je een overzicht van de relevante erfgoedelementen en -kenmerken die ruimtelijk doorvertaald kunnen worden. Hierover kan je best al in een vroeg stadium overleggen met de consulenten van Onroerend Erfgoed.

In eerste instantie zoek je vooral de juiste grondbestemmingen die de erfgoedwaarden kunnen bewaren. Bijkomend kan je punten (bouwkundig of houtig erfgoed), lijnen (taluds, kasseiwegen, waterlopen, …) en overdrukken toevoegen waarmee specifieke waarden erkend worden, bijvoorbeeld rond het bouwvrij houden van een agrarisch gebied. 
 

 

Wat is een RUP?

Een RUP (Ruimtelijk uitvoeringsplan) is een plan waarmee de overheid sinds 2000 voor een bepaald gebied de bodembestemming bepaalt. De stedenbouwkundige voorschriften in het RUP bepalen wat er toegelaten kan worden. Vroeger heette dit ‘gewestplan’ of ‘bijzonder plan van aanleg’. Een RUP wordt opgesteld door een gemeente, provincie of het Vlaams Gewest. Meer info vind je op de website van het departement Omgeving