Een erkend onroerenderfgoeddepot

Wil jouw gemeente of stad een erkend onroerenderfgoeddepot opstarten? Het Onroerenderfgoeddecreet omschrijft zo'n depot als een bewaarplaats met een onderzoekersruimte waar in aangepaste gecontroleerde omstandigheden archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd erfgoed uit het Vlaams Gewest worden bewaard en beheerd.

Een onroerenderfgoeddepot bewaart dus meer dan archeologische vondsten. Het kan bijvoorbeeld ook (tijdelijk) losse onderdelen van een monument bewaren tijdens een langdurige restauratiecampagne.

Taken en bevoegdheden

  • een bewaarplaats zijn voor archeologische ensembles (archief, vondsten en monsters), afkomstig van archeologisch onderzoek uit jouw gemeente of stad
  • aangepaste, kwalitatieve bewaaromstandigheden per materiaalcategorie kunnen garanderen
  • opvolgen van de bewaartoestand, conservatie en restauratie
  • onderzoek mogelijk maken en aandacht hebben voor educatie en publiekswerking

Wil je meer informatie over de erkenning als onroerenderfgoeddepot? Dan verwijzen we je door naar de rubriek Ik werk voor een onroerenderfgoeddepot bij Professionelen.