Een erkende archeoloog aanstellen

Heb je een archeologienota nodig om je vergunningsaanvraag te vervolledigen? In onze Erkenningendatabank vind je een overzicht van alle archeologen (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) die deze opdracht voor je kunnen uitvoeren. 

Je kan in deze lijst niet zoeken op locatie. Dat heeft immers weinig zin: erkende archeologen beperken zich niet tot een bepaalde regio.