Een erkende onroerenderfgoedgemeente

Een onroerenderfgoedgemeente bouwt een eigen beleid uit voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente bepaalde bevoegdheden en taken over het agentschap.

Een aanvraag tot erkenning is dus een weloverwogen keuze. De gemeente geeft zo te kennen dat ze wil inzetten op het behoud en beheer van het onroerend erfgoed en dat ze over de nodige expertise beschikt om welbepaalde bevoegdheden en taken over te nemen. Een gemeentebestuur kan zich hiervoor laten ondersteunen door een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Via het linkermenu kan je navigeren naar de webpagina's met meer informatie over de taken en bevoegdheden, de erkenningsprocedure, opvolging, ...

Wijzigingen vanaf 1 april 2019

Op 1 april 2019 veranderen er enkele zaken aan het luik archeologie in de onroerenderfgoedregelgeving, waaronder een onderverdeling in twee types erkende archeologen en een meldingsplicht in plaats van de huidige bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s.

We communiceren later nog uitvoeriger over deze wijzigingen en de gevolgen voor erkende onroerenderfgoedgemeenten.

Wat wijzigt er?

Op 1 april 2019 veranderen er enkele zaken aan het luik archeologie in de onroerenderfgoedregelgeving, waaronder een onderverdeling in twee types erkende archeologen en een meldingsplicht in plaats van de huidige bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s.

Type 1 erkende archeologen mogen alle vormen van archeologisch onderzoek uitvoeren. Type 2 erkende archeologen mogen enkel vooronderzoeken zonder ingreep in de bodem uitvoeren en daarover archeologienota’s melden. Zo komen voortaan meer archeologen in aanmerking voor een erkenning. De erkenning van rechtswege verdwijnt op 1 april. Heeft jouw gemeente al een erkende archeoloog in dienst, dan ontvangt die automatisch een type 1 erkenning.

Om de behandelingstermijn sneller te doen verlopen, komt er een meldingsplicht en aktename in plaats van de bekrachtiging van archeologienota’s en nota’s. De archeologienota’s en nota’s die ingediend worden voor 1 april 2019, worden nog behandeld volgens de regels die gelden voor 1 april: de archeologienota of nota moet ter bekrachtiging ingediend worden. De behandelingstermijn bedraagt dan nog steeds 21 dagen. Van archeologienota’s en nota’s die na die datum worden gemeld, wordt al dan niet akte genomen binnen de 15 dagen.

Staat erfgoedzorg hoog op jouw agenda?