Een erkende onroerenderfgoedgemeente

Veel gemeenten zetten al in op de zorg voor hun onroerend erfgoed. Zo vullen zij de inventarissen van hun gemeente aan, maken ze RUPs op waarin het onroerend erfgoed verankerd zit of voeren ze een vergunningenbeleid dat rekening houdt met vastgesteld onroerend erfgoed.

Heb je als stad of gemeente echter je hart verloren aan het onroerend erfgoed en je hebt geen schrik om juist meer verantwoordelijkheden en autonomie op te nemen? Dan is een erkenning als onroerenderfgoedgemeente echt iets voor jou.

Via het linkermenu op deze pagina kan je navigeren naar de webpagina's met meer informatie over de taken en bevoegdheden, de aanvraag van een erkenning en subsidie en de rapportering.  

Een erkenning aanvragen is een weloverwogen keuze. Het houdt immers een groot engagement in. Je ontwikkelt een integrale beleidsvisie rond beheer en behoud van onroerend erfgoed, waarin zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed vervat zit. Daarnaast veranker je die visie in je gemeentelijk beleidsplan. Je beschikt verder binnen de eigen administratie over de nodige erfgoedexpertise om de toegekende bevoegdheden en taken uit te voeren. Eventueel doe je hiervoor een beroep op een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED)

Als onroerenderfgoedgemeente ben je een gelijkwaardige, maar ook bevoorrechte partner van het agentschap. Op tal van domeinen voer je samen bevoegdheden en taken uit. Je neemt zelfs taken over. Vanaf 2023 wordt je autonomie groter en de samenwerking met het agentschap sterker. Je kan rekenen op extra ondersteuning en begeleiding, wordt nauw betrokken bij processen waarvoor het agentschap bevoegd is, zoals beschermingen of het onroerenderfgoedbeleid en je kan een subsidie aanvragen.

Ben je benieuwd naar alle mogelijkheden die je als erkende onroerenderfgoedgemeente hebt? We zetten ze voor je samen op de webpagina met taken en bevoegdheden

Twijfel je nog? We vroegen de collega’s van enkele bestaande onroerenderfgoedgemeenten naar hun ervaringen. In deze blog lees je wat zij belangrijk vinden.