Een erkende onroerenderfgoedgemeente

Een onroerenderfgoedgemeente bouwt een eigen beleid uit voor het aanwezige onroerend erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente bepaalde bevoegdheden en taken over het agentschap.

Een aanvraag tot erkenning is dus een weloverwogen keuze. De gemeente geeft zo te kennen dat ze wil inzetten op het behoud en beheer van het onroerend erfgoed en dat ze over de nodige expertise beschikt om welbepaalde bevoegdheden en taken over te nemen. Een gemeentebestuur kan zich hiervoor laten ondersteunen door een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst.

Via het linkermenu kan je navigeren naar de webpagina's met meer informatie over de taken en bevoegdheden, de erkenningsprocedure, opvolging, ...

Staat erfgoedzorg hoog op jouw agenda?