Een erkenning aanvragen

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden moet de IOED:

  • uit minstens drie Vlaamse gemeenten bestaan
  • op basis van een omgevingsanalyse aantonen dat het werkingsgebied over een gemeenschappelijk erfgoedpakket beschikt
  • een integraal en geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan indienen, met een gezamenlijke visie en plan van aanpak
  • de vrijwilligerswerking ondersteunen
  • een lokaal draagvlak creëren
  • over voldoende expertise beschikken
  • een consultatienetwerk uitbouwen

Procedure

Je kan een aanvraag tot erkenning als IOED indienen, uiterlijk op 15 januari van elk jaar. Vul daarvoor het onderstaande aanvraagformulier in. 

Het agentschap maakt ten laatste op 30 april de beslissing over de erkenning bekend. De erkenning is in principe geldig voor onbepaalde duur.