Een erkenning aanvragen

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden als IOED moet een intergemeentelijk samenwerkingsverband:

  • uit minstens drie Vlaamse gemeenten bestaan
  • opgericht zijn volgens het decreet van 6 juli 2001 over intergemeentelijke samenwerkingen of het decreet van 22 december 2017 over lokale besturen
  • op basis van een omgevingsanalyse aantonen dat het werkingsgebied over een gemeenschappelijk erfgoedpakket beschikt
  • een integraal en geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan indienen, met een gezamenlijke visie en plan van aanpak
  • de vrijwilligerswerking ondersteunen
  • een lokaal draagvlak creëren
  • over voldoende expertise beschikken
  • een consultatienetwerk uitbouwen

Een gemeente kan slechts tot 1 erkende IOED horen. Alleen op voorwaarde dat ze in hetzelfde jaar nog uit de andere erkende erfgoeddienst treedt, kan een gemeente op het moment van de aanvraag van de erkenning tijdelijk nog deel uitmaken van een andere erfgoeddienst. Per intergemeentelijk samenwerkingsverband kan er ook maar 1 IOED erkend worden.

Procedure

Je kan een aanvraag tot erkenning als IOED indienen, uiterlijk op 15 januari van elk jaar. Vul daarvoor het onderstaande aanvraagformulier in.

Het agentschap maakt ten laatste op 30 april de beslissing over de erkenning bekend. De erkenning is in principe geldig voor onbepaalde duur.

De IOED kalender

Met dit overzicht ben je steeds op tijd met het indienen van aanvragen en rapporteringen: