Erkenning aanvragen

Je kan de erkenning aanvragen met het onderstaande aanvraagformulier. Wanneer het agentschap de aanvraag goedkeurt, ontvang je binnen een termijn van maximaal 120 dagen een digitaal legitimatiebewijs met QR-code. 

Ook personen met een Nederlandse nationaliteit kunnen een aanvraag indienen. Zij moeten in plaats van het Belgische 'uittreksel uit het strafregister' een Nederlandse 'verklaring omtrent het gedrag' toevoegen.

Niet enkel Nederlandse, maar ook detectoristen uit andere landen kunnen erkend worden in Vlaanderen. Officiële documenten uit het buitenland voor gebruik in België moeten wel vergezeld worden van een beëdigde vertaling naar een van onze landstalen (in geval van de erkenningsaanvraag is dat dus in het Nederlands), tenzij het origineel in een van deze talen is opgemaakt.

Los van de taal waarin het is opgesteld, is een officieel en legaal document uit het ene land dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet je daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

In het nieuwe meldingsformulier moet je je aanmelden met de elektronische identiteitskaart of eID. Onze toepassing maakt gebruik van de CSAM authenticatie. Dit betekent dat je authenticatie gebeurt via een digitale sleutel, alvorens je onze toepassing kan raadplegen. Omdat metaaldetectoristen uit andere landen geen Belgisch Rijksregisternummer (RRN) bezitten en dus niet met een e-id kunnen inloggen, vragen wij om een BIS-registratienummer aan te maken om de nodige toegangsrechten toe te kennen.