Een erkenning als open erfgoed aanvragen

Vlaanderen telt heel wat beschermde sites die opengesteld zijn voor het brede publiek. Dagelijks zetten talrijke professionelen én vrijwilligers zich in om geïnteresseerde bezoekers te verwelkomen. Om bijzondere exemplarische openstellingen van beschermd onroerend en varend erfgoed in de kijker te plaatsen, ontwikkelde het agentschap een exclusief kwaliteitslabel: de erkenning als open erfgoed. Enerzijds zijn het inspirerende voorbeelden voor de ontwikkeling en openstelling van andere sites waar men een evenwicht tracht te zoeken tussen de erfgoedwaarden en de openstelling. Anderzijds is dit een herkenbaar label voor bezoekers die op zoek zijn naar kwaliteitsvolle, toegankelijke, opengestelde erfgoedsites.

Om als open erfgoed erkend te worden, moet een openstelling aan bepaalde criteria voldoen. We lijstten deze voor je op in de inspiratienota open erfgoed. We verduidelijkten de criteria telkens met enkele inspirerende voorbeelden. Je integreert de aanvraag voor erkenning tot open erfgoed in het beheersplan dat je ter goedkeuring voorlegt.

Ben je van plan om een beheersplan en een dossier voor een aanvraag voor open erfgoed op te maken, neem dan tijdig contact op met je regionale dienst.

De erkenning als open erfgoed is een label van beperkte duur. Vanaf de goedkeuring van het beheersplan geldt de erkenning als open erfgoed gedurende de looptijd van het beheersplan. Gedurende die periode kan je:

  • een verhoogde erfgoedpremie van 80% aanvragen voor beheersmaatregelen en werken die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en –elementen van het beschermd goed. Voor beschermd varend erfgoed gaat het om een verhoogde beheerspremie van 80%
  • een premie van 20% aanvragen voor ontsluitingswerken gericht op een verbeterde inhoudelijke of fysieke ontsluiting van het beschermd goed

Meer informatie over het openstellen van erfgoed en een lijst van de erkende open erfgoed sites vind je op deze pagina.