Een erkenning en een fusie

 

Wat gebeurt er met de erkenning als onroerenderfgoedgemeente als jouw gemeente fuseert?

Als jouw gemeente een erkende onroerenderfgoedgemeente is en de gemeente fuseert met één of meer gemeenten, dan wordt de erkenning automatisch overgedragen naar de nieuw gevormde gemeente. Dit geldt tot aan de volgende erkenningsronde.

Bij de volgende erkenningsronde heb je de keuze:

  • Als je de erkenning als onroerenderfgoedgemeente wilt behouden, dien je uiterlijk op 15 januari van het eerste jaar van BBC-cyclus een erkenningsaanvraag in via BBC. Je toont aan hoe de gemeente aan de beleidsprioriteiten voor onroerenderfgoed voldoet. Alle informatie vind je op deze pagina.
  • Als je de erkenning als onroerenderfgoedgemeente niet wilt behouden, vraag je ons schriftelijk een intrekking van je erkenning (artikel 3.2.13 van het Onroerenderfgoedbesluit).