Een erkenning wijzigen

De samenstelling van de IOED wijzigt 

De samenstelling van een erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst kan wijzigen  

  • als een gemeente uit het samenwerkingsverband stapt  
  • als een nieuwe gemeente toetreedt 
  • als gemeenten fusioneren 

Een aanpassing van de erkenning aanvragen

Je vult het formulier in:  

Daarin beschrijf je de wijziging en toon je aan hoe de IOED blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Dat doe je aan de hand van een geactualiseerde omgevingsanalyse en onroerenderfgoedbeleidsplan die rekening houden met de nieuwe situatie.  

Opgelet! 

  • Een gemeente kan slechts deel uitmaken van één erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. 
  • Wat als je als erkende IOED door de wijziging van samenstelling niet meer voldoet aan de voorwaarden op vlak van werkingsgebied (100.000 inwoners of 250 km²) die vanaf 2026 gelden? Je krijgt in dat geval twee jaar de tijd om terug aan de voorwaarden te voldoen. Dat kan bijvoorbeeld door de toetreding van nieuwe gemeenten. Deze maatregel geldt enkel als de IOED verder nog steeds voldoet aan alle andere ontvankelijkheids- en erkenningsvoorwaarden. Lukt het niet om binnen de twee jaar weer te voldoen aan de voorwaarden, dan wordt je erkenning ingetrokken. 

Wanneer kan je een aanvraag tot aanpassing indienen? 

Je kan uiterlijk op 15 januari van elk jaar een aanvraag tot aanpassing van de erkenning van de IOED indienen.  

Het agentschap maakt ten laatste op 30 april de beslissing over de aangepaste erkenning bekend. De wijziging van erkenning is in principe geldig voor onbepaalde duur. 

Bij een aanpassing van de erkenning, blijft de lopende samenwerkingsovereenkomst in het kader van de subsidieaanvraag ongewijzigd. Een wijziging van de samenwerkingsovereenkomst kan slechts om de drie jaar.  

De naam van de IOED verandert 

Voor een louter administratieve wijziging, zoals een naamsverandering of een naamsverandering van de subsidienemer, vul je het ‘formulier wijziging erkenning’ in.  

Je volgt dan de vereenvoudigde procedure. Je moet dus geen wijziging opladen van het beleidsplan of de omgevingsanalyse. 

Vrijwillig de erkenning teruggeven 

De IOED kan er zelf voor kiezen om niet meer erkend te zijn en de erkenning terug te geven. In dat geval formuleert het agentschap een voorstel van beslissing over de intrekking van de erkenning, zonder dat de IOED eerst wordt geschorst. De minister neemt vervolgens de effectieve beslissing tot intrekking.