Een erkenning wijzigen  

Jouw gemeente fuseert

Als jouw gemeente een erkende onroerenderfgoedgemeente is en de gemeente fuseert met één of meer gemeenten, dan wordt de erkenning automatisch overgedragen naar de nieuw gevormde gemeente. Dit geldt tot aan de volgende erkenningsronde. 

Bij de volgende erkenningsronde heb je de keuze: 

  • Als je de erkenning als onroerenderfgoedgemeente wilt behouden, dien je uiterlijk op 15 januari van het eerste jaar van de BBC-cyclus een erkenningsaanvraag in. Je toont aan hoe de gemeente aan de beleidsprioriteiten voor onroerend erfgoed voldoet.   
  • Als de fusiegemeente de erkenning als onroerenderfgoedgemeente niet wilt behouden, vraag je ons schriftelijk een intrekking van je erkenning. 

De erkenning vrijwillig teruggeven 

De erkende onroerenderfgoedgemeente kan, op elk moment van het jaar, ook zelf schriftelijk aan het agentschap laten weten dat ze niet meer erkend wil zijn en de wettelijke taken niet meer wil opnemen. In dat geval formuleert het agentschap een voorstel van beslissing over de intrekking van de erkenning zonder voorafgaande schorsing van de onroerenderfgoedgemeente. Nadien neemt de minister de effectieve beslissing tot intrekking.