Een kerkenbeleidsplan opstellen

Ben je eigenaar of beheerder van een beschermd gebouw dat gebruikt wordt voor de eredienst? Dan ben je verplicht een kerkenbeleidsplan op te maken.

Eredienstgebouwen zijn alle gebouwen die effectief en regelmatig gebruikt worden voor een erkende eredienst, vermeld in het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten. Het kan gaan over zowel kerken, synagogen als moskeeën.

Een kerkenbeleidsplan is een voorwaarde om een verhoogde erfgoedpremie van 60% te krijgen. Ook dossiers die op de wachtlijst staan voor een premie moeten sinds 1 januari 2017 een kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen om aanspraak te maken op de premie.

In onderstaande inspiratienota lees je aan welke voorwaarden een kerkenbeleidsplan moet voldoen. Op de website van Parcum vind je meer informatie, een voorbeeld en een sjabloon voor de opmaak van een kerkenbeleidsplan.