Een langetermijnvisie voor een erfgoedsite opmaken

Vaak stelt een opdrachtgever of groep van opdrachtgevers een projectbureau of ontwerper aan om een langetermijnvisie (mee) op te maken voor een bepaalde beschermde erfgoedsite. Dat kan gaan om een beheersplan, een kerkenbeleidsplan of een erkenning als open erfgoed.

Een beheersplan kan zowel voor beschermd onroerend erfgoed als voor een erfgoedlandschap opgesteld worden. Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. Dankzij een goedgekeurd beheersplan, hoeft een opdrachtgever geen afzonderlijke toelating meer aan te vragen voor de werken die in het plan worden vrijgesteld. Voor beschermd varend erfgoed is er een gelijkaardige plan, een beheersprogramma.

Een kerkenbeleidsplan omvat een langetermijnvisie op de gebouwen voor de eredienst binnen een gemeente of provincie waaruit moet blijken welke gebouwen al dan niet voor de eredienst gebruikt blijven. Om in aanmerking te komen voor bepaalde vormen van financiële ondersteuning voor werken aan van beschermde kerken moeten kerk- en gemeentebesturen een kerkenbeleidsplan kunnen voorleggen.

Om bijzondere exemplarische openstellingen van beschermd onroerend en varend erfgoed in de kijker te plaatsen, ontwikkelde het agentschap een exclusief kwaliteitslabel: de erkenning als open erfgoed

Voor meer informatie over de opmaak van een beheersplan of kerkenbeleidsplan en de procedure van indiening verwijzen we naar de informatie over beheersplannen voor eigenaars en beheerders op deze website.