Een onroerenderfgoedrichtplan

Een onroerenderfgoedrichtplan is een instrument om erfgoed te behouden en te ontwikkelen voor de toekomst. Zo een plan kan je opmaken voor een afgebakend gebied zoals een riviervallei of een fortengordel, of rond een bepaald thema zoals sociale huisvesting of hoogstamboomgaarden. Aan een onroerenderfgoedrichtplan zijn geen juridische gevolgen gekoppeld.

Hoe wordt een onroerenderfgoedplan opgemaakt?

Samenwerking en participatie staan centraal bij de opmaak.

Eerst werken alle partners samen aan een langetermijnvisie voor het erfgoed. Staan alle neuzen in dezelfde richting? Dan is het tijd om een actieprogramma op te stellen. Welke concrete acties kunnen de verschillende partners uitvoeren om de gezamenlijke ambities op het terrein te realiseren?  

De visie uit het onroerenderfgoedrichtplan kan ook van pas komen bij de bestemming en inrichting van gebieden. Zo kan de gemeente, de provincie of het Vlaams Gewest een onroerenderfgoedrichtplan als basis gebruiken voor bijvoorbeeld de afbakening van een erfgoedlandschap in een ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat plan staan de maatregelen voor het behoud van de erfgoedwaarden ingeschreven in de stedenbouwkundige voorschriften en kan je premies aanvragen om het erfgoed te onderhouden en beheren.

Pilootprojecten

In 2016 startten we twee pilootprojecten:

  • een onroerenderfgoedrichtplan voor de mergelgroeven in Riemst
  • een onroerenderfgoedrichtplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw

De vroegere 'aangeduide ankerplaatsen' zijn sinds 1 januari 2015 gelijkgesteld met onroerenderfgoedrichtplannen. 

De twee pilootprojecten waren een intensieve samenwerking tussen de Vlaamse overheid, lokale besturen, onderzoeksinstellingen, verenigingen, eigenaren … Voor beide projecten staat een visie op papier en werken we aan concrete actieplannen. 

Onroerenderfgoedrichtplan voor de mergelgroeven van Riemst
Onroerenderfgoedrichtplan voor de hoogstamboomgaarden in Haspengouw

In 2020 zijn we gestart met dit nieuwe pilootproject:

  • een onroerenderfgoedrichtplan voor historische landgoederen

Heb je als (lokale) overheid, organisatie of (erfgoed)vereniging een idee of voorstel voor een richtplan? Bezorg ons het voorstel via mail en wij bekijken wat de mogelijkheden zijn.