Een ontwerper of uitvoerder aanstellen

Beheers- en restauratiewerken kunnen erg complex zijn. Wat zijn de noden van de opdrachtgever? Wat zijn de noden van het erfgoed? Een goede ontwerper en bekwame uitvoerder verstaan de kunst om beiden te verzoenen.

De materialen en technieken van vroeger zijn niet altijd dezelfde als die van vandaag. Hedendaagse materialen en technieken die gebruikt worden bij restauraties, beheers- of onderhoudswerken aan erfgoed zijn niet altijd dezelfde als bij nieuwbouwwerken. Doorgaans heb je als opdrachtgever behoefte aan deskundige begeleiding.

Een restauratie-architect aanstellen

Bij werken aan het bouwkundige erfgoed is de voor de hand liggende eerste partner de architect. De architect speelt een belangrijke rol van het begin tot het einde van het project. Welke uitvoerders heb je nodig en waar vind je ze? En hoe vind je je weg doorheen de administratieve procedures? Daarom is de keuze van de meest geschikte architect cruciaal. En aangezien monumentenzorg grondig kan afwijken van nieuwbouw, is een doorsnee 'nieuwbouwarchitect' meestal niet de best geplaatste persoon om restauratiewerken te begeleiden. Maar hoe herken je een goede restauratie-architect?

  • Heeft de architect een degelijke specialisatie-opleiding in de monumentenzorg genoten? Op Vlaams niveau worden er twee specialisatie-opleidingen voor afgestudeerde architecten, (kunst)historici, ingenieurs, … aangeboden. Onder wisselende benamingen bestaan deze opleidingen inmiddels al meer dan twintig jaar.
  • Kan de architect referenties van eerdere restauratiewerken voorleggen? Vraag naar en informeer indien nodig ook bij de opdrachtgever of de betrokken administraties naar hun opinie over het verloop en de resultaten van de werken. Een prestigieuze opdracht staat niet automatisch garant voor een perfecte uitvoering.
  • Jonge architecten kunnen hun gebrek aan ervaring compenseren met hun opleiding en hun gedrevenheid. Ervaren architecten hebben niet altijd een specialisatie-opleiding gevolgd, maar hebben intussen wel de tijd gehad om een palmares van uitgevoerde werken op te bouwen. Een architect die vandaag geen van beide kan voorleggen, kan je moeilijk als een deskundig restauratie-architect beschouwen.
  • Welke aandacht besteedt de architect aan het vooronderzoek? Werkt de architect daarvoor samen met andere deskundigen, zoals (kunst)historici of materiaalexperts? Hoe degelijker het vooronderzoek van het bestaande monument, des te kleiner het risico op onaangename verrassingen tijdens het verdere verloop van het project.
  • Hoe organiseert de architect de coördinatie, de werfbegeleiding en de controle tijdens de uitvoering van de werken? De kans op onvoorziene ontwikkelingen is bij restauratiewerken groter dan bij nieuwbouw. De architect moet hierop kunnen inspelen. Beschikt de architect over de noodzakelijke mensen en uitrusting om de opdracht binnen redelijke termijnen te volbrengen? Schakelt de architect waar nodig specialisten uit aanvullende disciplines in?

Een vakman aanstellen

De restauratie-architect helpt je bij het aanstellen van de juiste vakman. Er bestaan verschillende vervolmakingsopleidingen voor restauratievakman, van restauratievakman dakdekker tot restauratievakman timmerman. Ook hier geldt dat het gebrek aan zulke specialisatie-opleiding gecompenseerd kan worden door de nodige ervaring of een interne opleiding binnen een gespecialiseerd bedrijf.

Op zoek naar een boomverzorger

Wil je werken aan een beschermde boom laten uitvoeren, dan raden we aan om een goede boomverzorger en/of -raadgever onder de arm te nemen. Een boomtechnisch raadgever kan zowel een team boomverzorgers aansturen als een boombeheerplan opmaken of ondersteuning geven voor boomgerelateerde problemen. Een boomverzorger voert snoeiwerken en boomveiligheidscontroles uit. Goede vakmensen kan je herkennen aan het ETW- en ETT-certificaat of de aangetoonde gelijkwaardige kennis of ervaring.