Een openbaar onderzoek bij een bescherming

Ligt het erfgoed (deels) in jouw stad of gemeente, dan schrijft de regelgeving voor dat je binnen de dertig dagen na de kennisgeving van de voorlopige bescherming een openbaar onderzoek organiseert. 

Je maakt het openbaar onderzoek bekend via:

  • een aankondiging op de gemeentelijke website
  • een bericht over het openbaar onderzoek op de plaats die aangeduid is op het plan dat als bijlage bij het besluit tot voorlopige bescherming is gevoegd

Het beschermingsdossier ligt ondertussen ter inzage bij de gemeente en in onze kantoren of kan digitaal geraadpleegd worden. Dat geeft iedereen dertig dagen lang de kans om opmerkingen op of bezwaren tegen de voorlopige bescherming kenbaar te maken bij de gemeente.

Je verzamelt alle reacties en bezorgt deze aan het agentschap. Het agentschap behandelt de reacties.

Alle lopende en afgesloten openbare onderzoeken kan je raadplegen in dit overzicht.