Een openbaar onderzoek bij een vaststelling

Bij elke vaststelling organiseert het agentschap een openbaar onderzoek. We kondigen het openbaar onderzoek aan via:

  • onze website
  • een bericht in het Belgisch Staatsblad en in minstens drie kranten
  • in elke betrokken gemeente of stad wordt een affiche opgehangen en een aankondiging via de gemeentelijke website verspreid
  • het digitale dossier wordt ter inzage aangeboden in onze kantoren

Wij bezorgen de betrokken steden en gemeenten de nodige affiches en een tekst die kan gebruikt worden voor de aankondiging via de website.

De vaststellingsprocedure voorziet niet dat het agentschap de eigenaars van het erfgoed aanschrijft. Als lokaal bestuur kan je de communicatie naar de eigenaars of inwoners in jouw gemeente versterken door over het openbaar onderzoek te publiceren in de stadskrant of in het gemeentelijk informatiemagazine. Sommige steden of gemeenten verkiezen om een informatiemoment te organiseren of alle eigenaars op de hoogte te stellen met een persoonlijke brief. Je kan daarvoor gebruik maken van de folders over de vaststellingsprocedure en het openbaar onderzoek.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen opmerkingen of bezwaren formuleren over feitelijkheden. Dat zijn bijvoorbeeld fouten in het plan met de aanduidingen, de benaming en de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken. Je kan ook melden dat een onroerend goed geen erfgoedwaarde meer heeft of gesloopt of verbouwd werd met verlies van erfgoedwaarde. Als de informatie klopt, wordt het goed niet opgenomen in het definitieve vaststellingsbesluit.

Alle lopende en afgesloten vaststellingen kan je raadplegen in dit overzicht.