Een subsidie aanvragen 

Een erkende onroerenderfgoedgemeenten kan een subsidie aanvragen. De subsidie kan enkel aangewend worden voor eigen personeelskosten. Deze subsidiëring van erkende onroerenderfgoedgemeenten is nieuw en gaat in vanaf 2023.  

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

  • Voor kunststeden: €90.000 
  • Voor centrumsteden en gemeenten met minstens twee werelderfgoederen: €50.000  
  • Voor alle andere gemeenten: €10.000

Hoe een subsidie aanvragen?

Wil je als erkende onroerenderfgoedgemeente een jaarlijkse subsidie ontvangen? Dan dien je eerst een aanvraag in via het digitaal formulier.

  1. Je geeft de contactgegevens in van de gemeente en de contactpersoon. Alle officiële beslissingen worden naar het College van Burgemeester en Schepenen gestuurd. Hebben we een vraag over de inhoud van de aanvraag, dan contacteren we de contactpersoon.
  2. Je geeft aan waarvoor je een aanvraag indient: voor een erkenning, voor een subsidie of voor allebei. Daarnaast geef je aan of je al erkend bent als onroerenderfgoedgemeente.
  3. Je laadt de nodige bijlagen op: de beleidsvisie, eventueel een omgevingsanalyse voor de erkenning, het onroerenderfgoedbeleidsplan en de verklaring op eer voor de subsidie.
  4. Je laadt de beslissing op van de gemeenteraad of het College van Burgemeester en Schepenen, waarin de gemeente of stad aangeeft dat ze zich wil laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente en, indien van toepassing, een subsidie aanvraagt.

Extra info over de bijlagen

Bij je subsidieaanvraag voeg je een actueel onroerenderfgoedbeleidsplan met strategische doelstellingen voor een periode van drie of zes jaar. Je geeft duidelijk mee hoe dit meerjarenbeleidsplan past binnen jouw beleidsvisie en hoe het invulling geeft aan de beleidsprioriteiten voor onroerend erfgoed. Je vermeldt hierbij welk participatief traject er gelopen werd bij de opmaak van het meerjarenbeleidsplan, welke keuzes je zal maken voor de komende subsidieperiode, welke effecten je wil bereiken en welke mijlpalen je uitzet.
Je laadt bovendien een verklaring op eer op, waarin de gemeente onderschrijft dat ze de subsidie uitsluitend zal aanwenden voor het werven of inhuren van personeel

Wanneer een subsidie aanvragen? 

Je vraagt de subsidie aan uiterlijk op 15 januari van het eerste of het vierde jaar van de lokale beleidscyclus. Uiterlijk op 30 april beslist de minister bevoegd voor onroerend erfgoed, op advies van het agentschap, of hij de subsidie toekent.

De vorige aanvraagdatum was 15 januari 2023. Heb je die gemist, dan volgen in 2026 en 2029 nieuwe kansen.

Is je subsidie goedgekeurd? Dan sluit je een samenwerkingsovereenkomst af met het agentschap. Die onderteken je ten laatste op 1 november van hetzelfde jaar als de aanvraag. In de samenwerkingsovereenkomst leg je doelstellingen voor je onroerenderfgoedwerking vast voor de komende subsidieperiode. Die doelstellingen zijn gebaseerd op je beleidsvisie en je onroerenderfgoedbeleidsplan. Ze zijn concreet, realistisch en liggen in lijn met de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Start je in het eerste jaar van de beleidscyclus, dan heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van zes jaar. In het andere geval heeft de samenwerkingsovereenkomst een looptijd van drie jaar. De samenwerkingsovereenkomst vangt aan op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin de subsidieaanvraag is goedgekeurd.  

We verduidelijken de indiendata en andere belangrijke tijdstippen in een tabel:  

Jaar Jaar in lokale legislatuur - bestuursperiode Jaar in BBC - beleidscyclus Subsidie aanvragen? Looptijd SWO Start subsidie Laatste saldo uitbetaald in Nieuwe subsidie-aanvraag
2023 5 4 voor 15 januari 2023 3 jaar: 2024 - 2026 2024 2027 2026
2024 6 5          
2025 1 6          
2026 2 1 voor 15 januari 2026 6 jaar: 2027 - 2032 2027 2033 2032
2027 3 2          
2028 4 3          
2029 5 4 voor 15 januari 2029 3 jaar: 2030 - 2032 2030 2033 2032

Wat met de verhoogde subsidie van de IOED?

Onroerenderfgoedgemeenten die hun erkenning voor 2022 ontvingen en ondersteund worden door een IOED, kunnen kiezen om te wachten tot 2026 om zelf een subsidieaanvraag in te dienen. Een IOED krijgt in het kader van de lopende samenwerkingsovereenkomsten tot dan immers een verhoogde subsidie als hij erkende gemeenten ondersteunt. Die extra tegemoetkoming vervalt als de onroerenderfgoedgemeenten in kwestie zelf een eigen subsidie aanvragen. Deze afweging is vrij te maken door elke erkende onroerenderfgoedgemeente en IOED.