Een wijziging van erkenning aanvragen

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te blijven als IOED moet het intergemeentelijk samenwerkingsverband:

 • op basis van een omgevingsanalyse aantonen dat het werkingsgebied over een gemeenschappelijk erfgoedpakket beschikt
 • een integraal en geïntegreerd onroerenderfgoedbeleidsplan indienen, met een gezamenlijke visie en plan van aanpak, dat aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Het gaat om een gezamenlijke visie en een gezamenlijk plan van aanpak voor het behoud, gebruik en de herbestemming van het onroerend erfgoed in het werkingsgebied, complementair aan het Vlaams onroerenderfgoedbeleid.
  • De beleidsvisie is integraal: een visie op de zorg voor het archeologisch erfgoed, de monumenten, de cultuurhistorische landschappen én de stads- en dorpsgezichten.
  • De beleidsvisie is geïntegreerd: een visie die is afgestemd met andere beleidsvelden die raakvlakken hebben met de onroerenderfgoedzorg.
  • De beleidsvisie houdt rekening met de noden van de aanwezige onroerenderfgoedactoren.
 • ondersteunen van vrijwilligerswerkingen en erfgoedgemeenschappen en een lokaal draagvlak creëren.
 • over voldoende expertise beschikken en een consultatienetwerk uitbouwen.

Een gemeente kan slechts tot 1 erkende IOED horen. Alleen op voorwaarde dat ze in hetzelfde jaar nog uit de andere erkende erfgoeddienst treedt, kan een gemeente op het moment van de aanvraag van de erkenning tijdelijk nog deel uitmaken van een andere erfgoeddienst. Per intergemeentelijk samenwerkingsverband kan er ook maar 1 IOED erkend worden.

Procedure

Je kan een aanvraag tot aanpassing van je erkenning als IOED indienen, uiterlijk op 15 januari van elk jaar. Vul daarvoor het onderstaande formulier in. 

Het agentschap maakt ten laatste op 30 april de beslissing over de aangepaste erkenning bekend. De erkenning is in principe geldig voor onbepaalde duur.

De IOED kalender

Met dit overzicht ben je steeds op tijd met het indienen van aanvragen en rapporteringen: