Eindrapport van de werkgroepen

We bundelden de resultaten van het participatieve traject in een eindrapport, dat op 23 juli 2021 aan het kabinet van de minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed werd bezorgd. Dit rapport dat je onderaan deze pagina kunt downloaden, concretiseert voor elk van de thema’s de keuzes die in de visienota gemaakt zijn.

Op één punt stelt het eindrapport voor om af te wijken van de visienota: tijdens de thematische werkgroep bleek er geen draagvlak te zijn om de onroerenderfgoedgemeenten de mogelijkheid te bieden om toevalsvondsten te behandelen. In de plaats daarvan stelt de werkgroep voor dat het agentschap als enige de decretale opdracht en bevoegdheid behoudt om onderzoek na toevalsvondsten uit te voeren. Onroerenderfgoedgemeenten en IOED's bieden lokale expertise en (technische en logistieke) ondersteuning/capaciteit aan het agentschap aan. Die samenwerking wordt in de toekomst verankerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Daarnaast kwamen uit de thematische werkgroepen nog twee suggesties, die niet in de visienota aan bod komen:

  • De creatie van een ‘inventaris van het landschappelijk erfgoed’. Deze zou de inventaris houtige beplantingen met erfgoedwaarde, de inventaris historische parken en tuinen, en de landschapselementen uit de landschapsatlas (bijv. kasseiwegen, poelen, …) combineren.
  • De versterkte samenwerking tussen agentschap, lokale besturen, onroerenderfgoedgemeenten en IOED's op het vlak van vaststellen van grotere gehelen (Landschapsatlas en IAZ).

  

Download en lees het eindrapport dat het startpunt vormt voor de implementatie van de visienota: