Energieaudit Onroerend Erfgoed

Wat is een Energieaudit Onroerend Erfgoed?

De energieprestatie van je erfgoed verbeteren, vraagt om maatwerk. Voor grote en complexe erfgoedgebouwen is de opzet van een Energieadvies Onroerend Erfgoed ontoereikend. In dat geval raden we aan om een energieaudit te laten uitvoeren en zo meer gedetailleerd de mogelijkheden in kaart te brengen voor je energiebesparende ingrepen uitvoert. Net zoals een energieadvies stemt een energieaudit de energiedoelstellingen en het behoud van de erfgoedwaarden op elkaar af. De energieaudit gaat echter nog verder en analyseert de energie-efficiëntie en -verliezen van je pand. Je krijgt een gedetailleerd overzicht van het energetisch profiel, de jaarlijkse CO2-uitstoot en de analyse van je besparingspotentieel afgestemd op de erfgoedwaarden. 

Een energieaudit onroerend erfgoed verloopt in 4 stappen:

 • stap 1: analyse van
  • de bestaande energie-efficiëntie van het gebouw
  • de energie-verliezen
 • stap 2: aanbevelingen om het gebouw beter te isoleren en energie te besparen
 • stap 3: bepalen van de haalbaarheid van de aanbevelingen door:
  • een omschrijving van de erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen van het gebouw
  • een impactanalyse van de ingrepen op de erfgoedwaarden, -kenmerken en elementen
  • een risicoanalyse van de ingrepen op de bestaande constructie (gewijzigd dauwpunt, kans op condensatie, koudebruggen, …)
  • kostenbatenanalyse van de ingrepen
 • stap 4: gemotiveerde keuze van energiebesparende maatregelen die de erfgoedwaarden en de bestaande constructie niet schaden

Een Energieaudit Onroerend Erfgoed is gebaseerd op de Europese richtlijn EN16883. Deze richtlijn omschrijft een werkwijze om de energieprestaties van erfgoedgebouwen te verbeteren. Voor stap 1 en 2 kan je een EPB-verslag of EPC-verslag als basis nemen.

Voor de opmaak van een onroerend erfgoed energieaudit voor een beschermd monument kan je een onderzoekspremie aanvragen.

Wie maakt een energieaudit op?

Het is belangrijk dat een deskundige met de juiste competenties de Energieaudit Onroerend Erfgoed uitvoert:

 • een energiedeskundige (pols bij aanstelling even of deze ervaring heeft met erfgoedgebouwen)
 • een combinatie van een energiedeskundige en een (restauratie)architect of bouwhistorisch onderzoeker

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEKA) vind je meer informatie over de energiedeskundigen met contactgegevens.