Energieaudit onroerend erfgoed

Wat is een energieaudit onroerend erfgoed?

Een energieaudit onroerend erfgoed verloopt in 4 stappen:

 • stap 1: analyse van
  • de bestaande energie-efficiëntie van het gebouw
  • de energie-verliezen
 • stap 2: aanbevelingen om het gebouw beter te isoleren en energie te besparen
 • stap 3: bepalen van de haalbaarheid van de aanbevelingen door:
  • een omschrijving van de erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen van het gebouw
  • een impactanalyse van de ingrepen op de erfgoedwaarden, -kenmerken en elementen
  • een risicoanalyse van de ingrepen op de bestaande constructie (gewijzigd dauwpunt, kans op condensatie, koudebruggen, …)
  • kostenbatenanalyse van de ingrepen
 • stap 4: gemotiveerde keuze van energiebesparende maatregelen die de erfgoedwaarden en de bestaande constructie niet schaden

Een energieaudit onroerend erfgoed is gebaseerd op de Europese richtlijn EN16883. Deze richtlijn omschrijft een werkwijze om de energieprestaties van erfgoedgebouwen te verbeteren. Voor stap 1 en 2 kan je een klassieke energieaudit, een EPB-verslag of een EPC-verslag als basis nemen.

Voor de opmaak van een onroerend erfgoed energieaudit voor een beschermd monument kan je een onderzoekspremie aanvragen.

Wanneer is een energieaudit onroerend erfgoed verplicht?

De energieprestatie van erfgoedgebouwen verbeteren, vraagt om maatwerk. Een energieaudit stemt de energiedoelstellingen en het behoud van de erfgoedwaarden op elkaar af. Voor je energiebesparende ingrepen doet of laat uitvoeren, is het daarom altijd een aanrader om eerst een audit te laten uitvoeren en zo alle mogelijkheden in kaart te brengen. 

Onder bepaalde voorwaarden kan je een erfgoedpremie aanvragen voor energiebesparende maatregelen aan of in beschermd onroerend erfgoed, goederen in een overgangszone bij beschermd erfgoed of goederen in een erfgoedlandschap. Je bent dan wel verplicht om eerst een energieaudit te laten uitvoeren. De energiebesparende maatregelen waarvoor je een premie aanvraagt, moeten vermeld zijn in de energieaudit.

Wie maakt een energieaudit onroerend erfgoed?

Het is belangrijk dat een deskundige met de juiste competenties de energieaudit onroerend erfgoed uitvoert:

 • een energiedeskundige met kennis van onroerend erfgoed (aan te tonen door referenties en diploma’s)
 • een combinatie van een energiedeskundige en een architect met ervaring in de erfgoedzorg (aan te tonen door referenties en diploma’s)

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vind je meer informatie over de verschillende types energiedeskundigen (type A voor een EPC, type B voor een klassieke energieaudit, EPB-verslaggever) met hun contactgegevens.