Energieprestatieregelgeving (EPB)

Alle gebouwen in Vlaanderen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding gedaan, moeten aan bepaalde energieprestatienormen voldoen. Die normen worden de EPB-eisen genoemd. EPB staat voor 'Energieprestatie en Binnenklimaat'.

Wanneer je EPB-plichtig bent en welke eisen van toepassing zijn, vind je op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Wil je snel de EPB-eisen kennen voor jouw project? Gebruik dan de EPB-wegwijzer.

Uitzonderingen voor erfgoed

Naargelang de aard van de werken zijn er voor de opgelegde EPB-eisen individuele uitzonderingen en algemene vrijstellingen voor beschermde monumenten, bestaande gebouwen in een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht en gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed. Algemene vrijstellingen zijn enkel mogelijk bij gewone renovatie, niet bij ingrijpende energetische renovatie.

Individuele uitzonderingen moeten steeds aangevraagd worden, algemene vrijstellingen niet. De vrijstelling en afwijkingen rapporteert de EPB-verslaggever in de EPB-aangifte. Meer informatie vind je op de website van het VEKA bij de algemene uitzonderingen en de individuele uitzondering.

Voor beschermde monumenten en bestaande gebouwen in een beschermd cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht gelden in het geval van een gewone renovatie volgende algemene vrijstellingen. Wat het VEKA als een gewone renovatie beschouwt, vind je op de website onder de rubriek aard van de werken.

  • Vrijstelling van de maximale U-waarden en minimale R-waarden voor schrijnwerk en gevels. Daken en vloeren moeten wel voldoen aan de maximale U-waarden en minimale R-waarden.
  • Vrijstelling van de ventilatie-eisen in de ruimtes waar schrijnwerk wordt vervangen.

Voor gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn er ook enkele automatische vrijstellingen bij gewone renovatie:

  • Vrijstelling van de maximale U-waarden en minimale R-waarden voor gevels en schrijnwerk  die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Vrijstelling van de luchttoevoereisen in de ruimten waar schrijnwerk, dat zichtbaar is vanaf de openbare weg, wordt vervangen.

Individuele uitzonderingen

Als het voldoen aan de EPB-eisen technisch, functioneel of economisch niet haalbaar is, zoals voor erfgoedgebouwen het geval kan zijn, kan je een individuele vrijstelling of afwijking aanvragen van één of meerdere EPB-eisen.

Met een vrijstelling wordt het project vrijgesteld van een bepaalde EPB-eis. Met een afwijking krijgt het schildeel een minder strenge EPB-eis.

Hoe vraag je een individuele vrijstelling of afwijking aan?

  • De bouwheer, architect of EPB-deskundige dient de aanvraag in
  • Via e-mail of aangetekend schrijven aan VEKA (veka@vlaanderen.be)
  • Uiterlijk 9 maanden na verlenen vergunning en vóór start van de werken

Op www.vlaanderen.be lees je meer over deze uitzondering en uit welke documenten je aanvraag moet bestaan.