2019 - Niet-publiek toegankelijk erfgoed

Het gildehuis van de Vrije Schippers in Gent - winnaar

Het gildehuis van de Vrije Schippers is een van de best bewaarde gildehuizen aan de Graslei in Gent. De gilde van de Vrije Schippers kocht het pand in 1530. Het historische dubbelhuis is vandaag herbestemd als werkplek voor het Gentse Havenbedrijf. In de totaalrestauratie zijn zowel de historische gevels als interieurs op een voorbeeldige wijze aangepakt, gestoeld op een uitgebreid interdisciplinair wetenschappelijk en historisch onderzoek. Dit project gaf een stimulans aan de lokale economie, met onder meer een een retour naar de ontginning van de Balegemse zandsteen. Het zeer genuanceerde herstel van de historische structuren is aangevuld met een goed vormgegeven aanbouw met hedendaags comfort. Er is gelet op alle details.

Wil je meer achtergrond over het project? Check dan ons portfolio.

De Norbertuspoort in Leuven - laureaat en winnaar van de publieksprijs

De Norbertuspoort in Leuven is het noordelijke poortgebouw van de site Abdij van Park. Het eens vervallen gebouw is opgewaardeerd tot een passend kader om oude muziek te beleven. De poort herbergt een documentatiecentrum, een sound laboratorium, een digitale bibliotheek en diverse vergader- en werkplekken. De afwerking en inrichting vormen een totaalconcept. Meubilair en details zijn afgestemd op het historische gebouw en houden rekening met hedendaagse noden. De kwaliteit van de keuzes draagt bij tot de globale herwaardering en toekomst van de historische abdijsite. 

Wil je meer achtergrond over het project? Check dan ons portfolio.

Hof ter Beemt in Zingem - laureaat

In Zingem sloegen zeven jonge gezinnen de handen in elkaar. Ze maakten van de 300 jaar oude hoeve Hof Ter Beemt een nieuwe thuis. De restauratie is zo ecologisch en energiezuinig mogelijk uitgevoerd en heeft tegelijk respect voor het authentieke karakter van de site. Ecologie en erfgoed vormen er een volmaakte tandem. De als monument beschermde tuin werd in één beweging mee gerestaureerd. Dit woonproject is een creatief voorbeeld van hoe je een dorpskern kan verdichten door erfgoed een nieuwe bestemming te geven. Het inspireert op het vlak van de omgang met het erfgoed, maar ook op het vlak van cohousing, ecologisch bouwen en sociale cohesie.

Wil je meer achtergrond over het project? Check dan ons portfolio.

Wouter Callebaut - winnaar van de eervolle vermelding

Wouter Callebaut ontving een eervolle vermelding voor zijn werk aan het gildehuis van de Vrije Schippers. De architect stelt met zijn bureau Callebaut-architecten al jaren als missie voorop om te focussen op ‘dynamisch behoud’. Het bureau zoekt altijd naar een evenwicht tussen de herwaardering van een gebouw en de nieuwe functie-invulling. Hiervoor omringen de architecten zich met academici uit diverse onderzoekdisciplines en erfgoedexperten.