2021 - Niet-publiek toegankelijk erfgoed

Interbellumwoning door Joseph De Bruycker in Roeselare - winnaar en winnaar van de publieksprijs

Dit modernistisch burgerhuis in Roeselare is een driegevelwoning uit 1932 in opdracht van de heer De Buscher-Declercq, de eigenaar van het aanpalende betonbedrijf Declercq. De bel-etagewoning is een totaalkunstwerk naar ontwerp van de Vlaamse architect Joseph De Bruycker met een interieur in samenwerking met kunstenaar Victor Servranckx en een tuin aangelegd door André Rousseau. De Vlaamse overheid beschermde het pand in 2001 omwille van de artistieke, architectuurhistorische en socio-culturele waarde. Originele details, zoals een van de eerste cubexkeukens, maken er een indrukwekkende tijdscapsule van. De restauratie is voor de bewoners een levenswerk. Met de uitgevoerde werken hebben ze hun woning opnieuw opgewaardeerd tot een voorbeeld van de interbellumarchitectuur; klaar voor een nieuw hoofdstuk.

Wil je meer achtergrond over het project? Check dan ons portfolio.

Herenhuis Hotel d'Udekem d'Acoz in Leuven - laureaat

Het Hotel d’Udekem d’Acoz in Leuven werd in de loop van de zestiende eeuw gebouwd als herenhuis en sindsdien bewoond door adellijke families. Van 1851 tot 1884 leefde hier Gérard François Xavier d’Udekem d’Acoz, waaraan het gebouw zijn naam dankt. Toen het verbrede breedhuis en zijn classicistische zijvleugel in 1890 dienst gingen doen als schoolgebouw startte een traag maar gestaag aftakelingsproces. Vanaf 2006 bekeek de directie van het Sint-Pieterscollege de mogelijkheid van een restauratie. Meer dan een decennium later kreeg de historische rococotrap een mooie oude dag, dankzij een nieuwbouwvolume dat de grootste circulatielasten draagt. Het resultaat is een leesbaar gebouw, met respect voor het verleden en een oog op de toekomst.

Wil je meer achtergrond over het project? Check dan ons portfolio.

Villa Mon Désir in Wemmel - laureaat

Villa Mon Désir is een driegevelwoning met een opvallende tuin, in 1924-1925 gebouwd voor particulieren  in het toen nog rurale Wemmel. Na een periode van verval zijn zowel het huis als de tuin gerestaureerd met oog voor detail en gebruik van oude ambachten. De architecten keerden zo veel mogelijk terug naar de oorspronkelijke toestand, maar gingen vernieuwing tegelijk niet uit de weg. De meest opvallende wijziging is de hedendaagse kantoorruimte in de voormalige dienstkelder. Ook de woonfunctie kreeg een nieuwe definitie, met een appartement op de eerste verdieping en een duplex op de mansardeverdieping en zolder. De oorspronkelijke woonfunctie op het gelijkvloers is volledig herdacht als een ontvangstruimte voor het bedrijf en voor de bewoners. Duurzame technologieën zoals warmtepompen, een ventilatie-unit en led-verlichting brengen de villa binnen in de eenentwintigste eeuw.

Wil je meer achtergrond over het project? Check dan ons portfolio.

Vrijwilligers Natuurpunt Lommel - winnaars van de eervolle vermelding

De vloeiweiden van de Grote Watering vormen een uniek cultuurhistorisch landschap. Natuurpunt Lommel werkt al meer dan veertig jaar aan het behoud en herstel ervan. Het project is een toonvoorbeeld van duurzaamheid in de vele betekenissen van het woord: het heeft een grote ecologische impact, het bewaart een historisch landschap (materieel erfgoed) en het zorgt ervoor dat de oude techniek van het witteren niet verloren gaat maar wordt doorgegeven aan volgende generaties (immaterieel erfgoed). 15 ha verwaarloosde bevloeiingbedden werden terug omgevormd tot functionerende bevloeiingsweiden. De vrijwilligers nemen allerlei initiatieven om zowel het landschap als het gebruik, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, veilig te stellen voor de toekomst.