Erfgoed laten opnemen in een inventaris

Bouwkundig en landschappelijk erfgoed 

Ken je bouwkundig of landschappelijk erfgoed dat niet in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed staat?  

Wil je dat erfgoed laten opnemen in een wetenschappelijke inventaris?  

Dan neem je contact op met jouw gemeente of stad. Het zijn immers de steden en gemeenten die bevoegd zijn voor het inventariseren van bouwkundig en landschappelijk erfgoed op hun grondgebied. Ze nemen deze taak vrijblijvend op. Voor erkende onroerenderfgoedgemeenten is het een verplichting om het landschappelijk en bouwkundig erfgoed in hun gemeente te inventariseren. Intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten (IOED’s) kunnen steden en gemeenten ondersteunen bij het inventariseren. 

Wil je bouwkundig of landschappelijk erfgoed laten opnemen in een vastgestelde inventaris?  

Dat is niet zo vanzelfsprekend. Erkende onroerenderfgoedgemeenten hebben vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om op hun grondgebied inventarissen van bouwkundig en landschappelijk erfgoed vast te stellen en er toelatingsplichten aan te koppelen.  Zij zijn daar niet toe verplicht. Je kunt met jouw onroerenderfgoedgemeente contact opnemen om af te toetsen wat hun plannen zijn hieromtrent. 

Archeologisch erfgoed, varend erfgoed of landschappelijke gehelen 

De Vlaamse overheid is bevoegd voor het inventariseren en vaststellen van archeologisch erfgoed, varend erfgoed en van landschappelijke gehelen.  

Wil je in een RUP een erfgoedlandschap afbakenen en is daarvoor een vaststelling van een landschappelijk geheel nodig? Neem dan contact op met ons via e-mail

Heb je een voorstel voor aanvulling van die inventarissen? Je kunt je voorstel aan ons bezorgen via e-mail.  

Ontdek je per toeval een archeologische vondst? Dan ben je verplicht dit binnen drie dagen te melden aan het agentschap. Je gebruikt hiervoor het digitale meldingsformulier. 

Een fout gevonden in de inventaris? 

Vond je een fout in een inventarisfiche? Heb je bijkomende informatie over onroerend erfgoed dat reeds opgenomen is in de Inventaris van het Onroerend Erfgoed? Dan kan je ons de juiste informatie via e-mail bezorgen. In sommige gevallen verwijzen we je door naar de lokale overheid.