Erfgoed laten opnemen in een inventaris

Onroerend erfgoed

Wil je  erfgoed laten opnemen op een wetenschappelijke inventaris? Dan neem je contact op met jouw gemeente of stad.

Erfgoed inventariseren op geografische basis gebeurt door de lokale overheden: de steden, gemeenten, erkende onroerenderfgoedgemeenten en intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten kunnen dit op zich nemen.

Iedereen kan suggesties doen om erfgoed te laten opnemen op een bestaande inventaris. Je kunt zowel onroerend erfgoed in jouw bezit aanmelden als ander onroerend erfgoed waarvan je vindt dat het een plaats in een wetenschappelijke inventaris verdient.

Heb je bijkomende informatie over bouwkundig erfgoed dat reeds opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed? Vond je een fout in een inventarisfiche van bouwkundig erfgoed? Dan kan je ons de juiste informatie via mail bezorgen. In sommige gevallen  verwijzen we je door naar de lokale overheid, bijvoorbeeld als er daar een herinventarisatieproject lopende is.

Varend erfgoed

Wil je varend erfgoed aanmelden dat nog niet in de wetenschappelijke inventaris is opgenomen? Bezorg ons dan de nodige informatie via mail